Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Poradca pre výživu/CENA KURZU

! Kurz nie je možné preplatiť cez ÚP ani RE-PAS !

pretože odbornosť

Poradca pre výživu

nie je zatiaľ ani zaradená do zoznamu akreditovateľných odborností MŠ SR

 CENA KURZU

420,- EUR

V cene kurzu okrem iného získate:

* študijné materiály a doplnkovú literatúra v elektronickej forme

* full demo verziu nutričného softvéru pre prácu a nácvik počas celej doby kurzu

* zľavu pri kúpe špičkového nutričného softwaru

* plná kompatibilita nutričného softvéru s učivom

* možnosť dlhodobej spolupráce po absolvovaní kurzu

* možnosť individuálnych konzultácii s odborníkmi (lekár, fitnes inštruktori, poradcovia)

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná v termíne, ktorý bude prihláseným záujemcom oznámený v organizačných pokynoch, zasielaných najneskôr 3 týždne pred zahájením kurzu. Storno poplatky sú popísané v Zmluvných podmienkach. Po obdržaní a registrácii Vašej prihlášky, Vám toto bude potvrdené e-mailom. Následne obdržíte informatívny e-mail, ktorého súčasťou je i pokyn k úhrade kurzovného na číslo účtu:

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

Školiace stredisko si vyhradzuje právo, v prípadě nižšieho počtu zájujemcov, ako je minimálny počet, kurz zrušiť v súlade so Zmluvnými podmienkami.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.