Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Čo to je a prečo práve wellness

Význam tohto, dnes už pomerne známeho slova, nie je verejnosti príliš známy. Mnoho z nás sa s ním nepochybne stretlo, pretože bežne sa každé solídnejšie fitcentrum vydáva za wellness, rovnako ako sú už v hoteloch vyššej kategórie wellness centrá. Niektoré kúpele lákajú klientov na wellness pobyty. Nedopúšťajú sa tak síce zavádzaniu spotrebiteľa, pretože majú pravdu, ale len čiastočne. Wellness nie je len o cvičení, alebo o hovení si vo vírivke či inej kúpeľnej kúre. Wellness je totiž o mnoho širší pojem. Ostatné časti wellness sú úplne nepochopiteľne a hlavne neopodstatnene odsúvané do pozadia a prehliadané. Čo to teda je wellness?

Výsledkom úvah odborníkov v spolupráci so širokou laickou verejnosťou o tom, ako zvýšiť, či udržať dobrú fyzickú zdatnosť aj u ľudí, ktorí sa nevenujú vrcholovému športu, bolo vypracovanie modelov fyzickej a športovej aktivity. Tie dostali názov „cvičenie pre zdravie“, anglicky wellness. V podstate ide o spojenie skratky pôvodného výrazu formulovaného Dr. Cooperom ako „well-being“ a „fit-ness“. Tento špecialista stanovil základné podmienky aeróbnych aktivít, vrátane zdravej výživy, v publikácii The Aerobic Program for Total Well.Being vydanej už v roku 1982 v USA. Hlavným cieľom tejto aktivity je dosiahnuť stav, kedy sa človek cíti dobre, cíti sa fit vďaka dobrej fyzickej kondícii a celkovému zdraviu. Je to jednoducho zdravý spôsob života, v ktorom je vyvážená kultúra mysle, duše a tela. Zásadná vec, ktorú je nevyhnutné si uvedomiť je, že tento spôsob života nie je na mesiac, ani na dva, ba dokonca ani na rok či päť rokov. Ak chceme, aby mal zmysel a prinášal nám to, čo od neho očakávame, t.j. dobrú psychickú a fyzickú kondíciu a vyrovnanosť, je to životný štýl „navždy“, nebojíme sa povedať, že je to svojim spôsobom životná filozofia.

Na úvod sme sa zmienili, že mnohé fitcentrá sa vydávajú za wellness a konštatovali sme, že je to len čiastočná pravda. Základným rozlišovacím prvkom medzi fitness a wellness by malo byť hodnotenie intenzity záťažového stresu, ktorý aktivita vyvoláva. Akonáhle intenzita alebo objem cvičenia prekročia hranicu a stane sa stresom, prestáva byť zdravé. Rekreačný šport v rámci wellness je aktivita, ktorá nenúti organizmus k opakovaným maximálnym výkonom vyžadujúcim dlhšiu ako 24-hodinovú regeneráciu. Rekreačný šport v rámci wellness si nekladie podmienku systematickej fyzicky a časovo náročnej prípravy. Záťaž má relatívne nízku intenzitu (do 70% maximálnej individuálnej tepovej frekvencie) počas pomerne krátkej doby, väčšinou v trvaní 60 minút. Keď v priebehu aktivity dochádza opakovane k dosiahnutiu, či dokonca prekročeniu intenzity anaeróbneho prahu, ide už o fitness. Aktivity wellness by mali byť čo do voľby športu a záťaže omnoho pestrejšie než špecializované aktivity fitness, pričom nie je podmienkou, aby boli praktizované denne, dokonca to nie je vôbec nutné. Ale ako hovoríme, wellness nie je len o cvičení a rôznych kúpeľných kúrach. O wellness dnes už hovoríme ako o životnom štýle.

Pokúsime sa tu uviesť akúsi definíciu pojmu wellness. Táto síce nie je zatiaľ nikde oficiálne zakotvená a je aj rôzne interpretovaná, ale zmysel je vždy ten istý.. Takže tá definície:

Wellness je komplexný životný štýl predstavujúci preventívnu snahu o udržanie vysokej úrovne fyzického a duševného zdravia a tým aj životnej pohody.

 

Veľa sme sa síce z toho nedozvedeli, ale každopádne nám napovedala, o čom bude reč. Poďme si to trochu rozpitvať. Za mimoriadne dôležité považujeme v danej definícii akcentovať slovo preventívny. Je totiž dokázané, že náklady na udržanie zdravia a na prevenciu proti chorobám sú dlhodobo nižšie ako ich liečenie. A to ako z pohľadu osobného, tak aj v celostnom meradle. Aj keď je to nespochybniteľne potvrdené, realita je iná a to najmä pod vplyvom politicko-ekonomických tlakov farmaceutických komplexov. A tak aj napriek nespornému rastu úrovne medicíny pribúdajú stále ochorenia, ktoré sme si zvykli súhrnne nazývať ako civilizačné a s ktorými sa aj dnešná vyspelá medicína stále stretáva. Bohužiaľ sú to ochorenia, ktoré si vyrábame sami nesprávnym životným štýlom, o čom svedčí aj skutočnosť, že nimi trpia najmä ľudia vo vyspelých krajinách. Nazývame ich aj choroby z blahobytu a životné prostredie vyspelých krajín k ich vzniku tiež pomerne silne prispieva. Dnešná vyspelá medicína spolu s farmáciou síce vie potlačiť ich dôsledky a to dokonca čím ďalej účinnejšie, avšak za cenu požívania závratného množstva rôznych tabliet a práškov. Nemáme nič proti liekom a v žiadnom prípade nechceme spochybňovať ich správne a rozumné používanie tam, kde nie je iného východiska. Narastajúce množstvo čoraz účinnejších liekov však človeku automaticky neprospieva. Nielen vo svete, ale aj u nás rastie spotreba liekov, čo je čoraz viac spôsobené nesprávnym spoločenským vedomím. Prieskumové štúdie uverejnené napríklad v Nemecku a USA uvádzajú, že príčinou až 5% hospitalizácií je zbytočné užívanie liekov. Na kongrese francúzskych farmaceutov v Toulouse sa zverejnilo, že 87% chorých, ktorí vo Frnacúzsku vyhľadajú lekára, už užívalo podľa vlastnej úvahy nejaký liek, u viac ako 20% pacientov sa choroba svojvoľným používaním liekov zhoršila, niekedy aj vážne. Avšak - príčiny spomínaných civilizačných chorôb sa pomocou liekov odstrániť nedajú. Tie totiž spočívajú v životnom štýle každého z nás. A práve eliminácia vplyvu všetkých negatívnych zložiek životného štýlu je podstatou wellness. Jeho úspešné fungovanie a pozitívny prínos musí však vyvierať z poznania a presvedčenia, že svoje zdravie a pohodu máme vo svojich rukách a zodpovedáme si za to sami. Toto poznanie je jediným správnym kľúčom k životnému štýlu wellness. Gerontológovia dnes už otvorene hlásajú, že človek je prírodou konštruovaní na 115 - 120 rokov života. Fakt, že sa dožívame priemerne trochu väčšej polovice tejto hranice je spôsobený tým, že svoj život nežijeme kvalitne. Pomenujeme a oznámkujeme si faktory, ktoré významne znižujú kvalitu života. Dajú sa zovšeobecniť do piatich oblastí, ktorými sú:

- životný štýl - 40%

- sociálno-ekonomické podmienky - 30%

- životné prostredie - 10%

- genetický základ - 10%

- zdravotné služby - 10%

Ak uvážime, že väčšina z nás si sociálno-ekonomické podmienky vytvára sama a náš životný štýl je tak trochu ich obrazom, tak vidíme, že sme schopní vlastné zdravie ovplyvniť zo 70%!  Určite uznáte, že je to nečakane vysoké číslo, ktoré mnohých z nás zaráža. Dajme ruku na srdce a pozrime sa do svojho vnútra (uznávame, že to nie je ľahké), ktorými aspektmi hlavne ovplyvňujeme svoj životný štýl. Tí, ktorí pod pojmom životný štýl nevidia len materiálne hodnoty, ho často chápu ako otázku výživy a pohybu. Sú síce na správnej ceste, ale to je stále veľmi zúžený pohľad na problém. Do životného štýlu nemožno nezapočítať aj stres a schopnosť vyrovnať sa s ním, relaxáciu, regeneráciu a tiež schopnosť čeliť škodlivým návykom. Nie je potrebné sa dlho zamýšľať, aby sme poznali, že všetky tieto faktory sme schopní ovplyvniť v svoj prospech bez toho, aby to vyžadovalo nejaké mimoriadne úsilie či finančné náklady. Nuž ale prekonať seba samého je to najťažšie. Zvládnuť sa to dá premysleným a systémovým prístupom. Východiskom takéhoto premysleného a systémového prístupu by mala byť silná motivácia. Hľadajte akúkoľvek motiváciu a pritom zabudnite na výhovorky. Dovolíme si vám podsunúť aspoň jednu - a tou je zdravie. Nepoznáme nikoho, kto by nechcel byť dlho zdravý. Preto je táto motivácia všeobecne platná. Poznáme to všetci - najčastejším prianím k sviatkom, k narodeninám je prianie pevného zdravia. „Na zdravie“ je aj najčastejší prípitok. Zdravie nám však dala matka Príroda do vienka iba jedno. A ako si ho strážime je na každom z nás. Bohužiaľ je mizivé percento tých, ktorí sú ochotní pre svoje zdravie, okrem priania si, aby bolo čo najpevnejšie, niečo konkrétne a pravidelne robiť. Poznáme tie, už neotrasiteľné dôvody, prečo práve ja nemám potrebu so sebou nič robiť či v lepšom prípade by som aj chcel, ale nemám napríklad čas. Ak túto potrebu nemám hneď, v tejto chvíli, neznamená to, že pri absencii prevencie ju budem mať za rok, dva či päť. Možno vtedy nebude neskoro, ale čím skôr začneme, tým lepšiu východiu pozíciu budeme mať a prechod na životný štýl wellness bude jednoduchší.

Z pôvodného článku Ing. Vladimíra Kleschta - Wellness konzultanta a garanta kurzov, upravilaRNDr. Barbara Sviežená, PhD. – vedúca lektorka pre Slovensko

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.