Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

čiže ako nám metabolizujú (trávia) jednotlivé živiny, určujú naše gény

Preto je metabolizmus každého z nás jedinečný

V súčasnosti je potvrdený význam biochemickej individuality človeka. Dlhodobé nesprávne stravovanie často vedie okrem obezity aj k rôznym zdravotným problémom a hlavne k chronickým ochoreniam.

Jednotlivci sa od seba líšia pohlavím, krvnou skupinou, farbou pleti, máme rozličných predkov, žijeme v odlišnom životnom prostredí – prečo by teda naše potreby mali byť unifikované?

Na túto otázku si odpovieme na jednodňovom seminári

Stravovanie podľa metabolických typov

Metabolická typológia umožňuje určiť rôznym typom ľudí pre nich vhodnú, špecifickú výživu na základe ich individuálnych potrieb. Na seminári sa dozviete:

  • Prečo sa stravovať podľa metabolického typu
  • Aké rozdielne je pôsobenie živín na rozličných jedincov
  • Ktoré faktory určujú potrebný typ potravy
  • Podľa čoho sa určujú metabolické typy
  • Čo jesť keď už viete, aký metabolický typ ste …

ďalej sa dozviete o:

* priekopníkoch v MT

* rozdieloch v tradičnej a modernej strave

* systémoch riadiacich rovnováhu organizmu

* prečo jednotná štandardná výživa nefunguje na každého

* ako rozne potraviny ovplyvňujú našu (individuálnu) biochémiu

súčasťou prednášky je niekoľko testov pre určenie Vášho metabolického typu 

Hippokrates:

"Je doležitejšie vedieť, aký typ pacienta má nejakú chorobu, ako vedieť, akú chorobu má tento pacient"  

Neustále nové poznatky o živinách a doplnkoch,  rozporuplné štúdie prevádzané na vzorke ľudí s odlišným typom metabolizmu a biochemickou  (ne)rovnováhou a nedostatočné povedomie  o vplyve biochemickej individuality na účinok jednotlivých makro a mikroživín na organizmus človeka vedú k zlyhaniu štandardizovanej výživy. U každej živiny existuje možnosť, že môže náš zdravotný stav zhoršiť vytvorením novej biochemickej nerovnováhy alebo  zväčšením nerovnováhy, ktorá už existuje. Pokiaľ živina nezodpovedá biochemickému typu dotyčnej osoby, potom nemôžme dúfať v pozitívny zdravotný výsledok.  Pokiaľ ide o nerovnováhu v určitom systéme, ktorá je skutočnou príčinou ochorenia, potom určitá živna bude túto nerovnováhu zmenšovať, zväčšovať alebo na ňu nebude mať vplyv. Podľa toho sa zdravotný stav zlepší, zhorší alebo zostane nezmenený. 

  Seminár vedie naša skúsená lektorka

Elena Svobodová

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.