Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu


KURZ PORADCA PRE VÝŽIVU

>>> No.1 na Slovensku <<<

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR

! Kurz nie je možné preplatiť cez ÚP ani RE-PAS !

pretože odbornosť

Poradca pre výživu

nie je zatiaľ ani zaradená 

do zoznamu akreditovateľných odborností

Ministerstva školstva SRÚspešní absolventi rekvalifikačného kurzu získajú 

Osvedčenie o rekvalifikácii

 na základe ktorého je možné požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia a vykonávať profesiu

PORADCA PRE VÝŽIVU

Prečo absolvovať náš kurz ?

Získate vedomosti o správnom stravovaní.

* Naučíte sa zostaviť individuálny stravovací plán na mieru.

* Naučíte se rozumieť svojmu telu a tiež svojim klientom.

* Získate možnosť pracovať ako výživový poradca (mimo oblasť zdravotníctva).

* 120 hodin kvalitných prednášok a praktických lekcií.

* Všetci prednášajúci sú špičkoví odborníci z príslušného odboru.

Čo získate absolvovaním nášho kurzu? 

* Nadobudnuté vedomosti je možné využiť v prospech svoj, svojich blízkych, alebo komerčne.

Možnosť pracovať na Živnostenské oprávnenie ako Poradca pre výživu.

Cena kurzu zodpovedá zhruba cene 3 mesiacov poradenstva u špičkového poradcu pre výživu.

V cene kurzu okrem iného získate:

* študijné materiály a doplnkovú literatúru v elektronickej forme

* full demo verziu nutričného softwaru pre prácu a nácvik počas celej doby kurzu

* až 30% zľavu pri kúpe špičkového nutričného softvéru

* plnú kompatibilitu nutričného softvéru s učivom

* možnosť dlhodobej spolupráce po absolvovaní kurzu

* možnosť individuálnych konzultácii s odborníkmi (lekár, fitnes inštruktori, poradcovia)

>>> kurzy sa konajú v príjemnom prostredí s domácou atmosférou <<<

Stručný obsah kurzu poradca pro výživu

* Základy biochémie, fyziológie, psychológie.

Základy anatómie ľudského tela.

Princíp metabolizmu živín.

* Zostavovanie stravovacích plánov na mieru pre všetky skupiny obyvateľov.

Komunikácia s klientami.

* Základy prvnej pomoci.

Podmienky pre prijatie do kurzu

Dosiahnutie veku 18 rokov

Ukončené stredoškolské vzdelanie

* Zaplatenie registračného poplatku

Registrácia

Záujemcovia o kurz vyplnia prihlášku a po jej potvrdení uhradia kurzovné najneskôr do termínu 10 dní pred zahájením vybraného kurzu. Pri nedodržaní tohto termínu bez predchádzajúceho dohovoru, bude registrácia automaticky zrušená. Daľšie podrobnosti sú uvedené v Zmluvných podmienkach.

Priebeh a miesto konania

Jeden turnus kurzu zahŕňa šesť po sebe nasledujúcich víkendov (So - Ne)

vždy po 8 vyučovacích  hodinách.

BRATISLAVA

Kurzy prebiehajú v priestoroch Národného tenisového centra (NTC), na Príkopovej ulici č. 6, v Bratislave (http://www.ntc.sk/54/kontakt.html). Školiaca miestnosť (zasadačka) sa nachádza na prízemí, kam Vás navedú na recepcii a taktiež Vás budú navigovať informačné tabuľky.

Spojenie MHD:

K Národnému tenisovému centru sa dostanete električkami č. 2 alebo č. 4, autobusom č. 53, č. 75 alebo č. 98. Cieľová zastávka je Nová doba.

Ďalšie spojenia môžete vyhľadať tu: http://imhd.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-spojenia. 

Parkovanie je možné v priestoroch podzemnej garáže NTC (parkovné 1€/h), pre bezplatné parkovanie je možné využiť parkovisko obchodného centra Polus City Center (http://www.poluscitycenter.sk/), alebo v okolí NTC.

KOŠICE

Kurzy v Košiciach prebiehajú v útulnom domácom prostredí v tichej časti centra Košíc v priestoroch malebného domčeka na Hradbovej 11 (pri Penzióne Hradbová). Viac info na www.harmonia-ke.sk.

Spojenie MHD:

Zo železničnej alebo autobusovej stanice v Košiciach:

  • Autobusom č. 17 (smer Luník VII), výstup na zastávke Slovenský rozhlas
  • Električkou č. 2 (smer Sever, Havlíčkova), výstup na zastávke Hlavná pošta

Z iných častí Košíc:

  • Autobus č. 12, výstup na zastávke Rektorát UPJŠ
  • Električka č. 4, výstup na zastávke Hlavná pošta

Cestovné poriadky sú k dispozícii na stránke: https://imhd.sk/ke/planovac-cesty- vyhladanie-spojenia.

Pre vodičov sú k dispozícii parkoviská v okolí (platené parkovanie v sobotu od 7:30 do 13 hod, v zvyšnom čase bezplatné)

Podrobnejší popis bude uvedený v organizačných pokynoch. 

V prípade záujmu o ubytovanie počas kurzu odporúčame cenovo dostupný vysokoškolský internát Boženy Němcovej s dobrým spojením MHD do centra Košíc

Banská Bystrica

Kurzy v Banskej Bystrici prebiehajú kurzy v moderne zariadenej a technicky vybavenej školiacej miestnosti poisťovne Allianz, ktorá sa nachádza takmer v samotnom centre mesta. Do miestnosti Vás navedú od vchodu informačné tabule. Pre tých, ktorí prídu autom je v blízkom okolí je vo víkendových dňoch dostatok bezplatných parkovacích miest.

Ukončenie kurzu

Kurz je zakončený skúškou, ktorú účastníci vykonávajú pred skúšobnou komisiou. Podmienkou pristúpenia ku skúške je minimálne 80% účasť poslucháča na prednáškach. Skúška sa koná v deň stanovený pre každý turnus a v tých istých priestoroch, kde prebiehala výuka. Poradie si zvolia účastníci sami medzi sebou. Skúška sa skladá z testu obsahujúceho celý rozsah prebranej tématiky. Test obsahuje 50 otázok a štyri odpovede, z ktorých jedna je správna. Každá správna odpoveď je hodnotená 1 bodom. Podmienkou pripustenia k ďalšej časti skúšky je dosiahnutie minimálne 35 bodov. Druhou časťou záverečněj skúšky je obhajoba záverečnej práce. O výsledku skúšky informuje predseda skúšobnej komisie každého účastníka osobne ihneď po ukončení skúšky. V prípade neúspechu je náhradný termín dohovorený na mieste individuálne. Náhradný termín pro tých frekventantov, ktorí sa základného termínu skúšky nemohli zúčastnit z vážných príčin, je dohovorený taktiež individuálne. Úspešní absolventi kurzu obdržia na mieste Osvedčenie o rekvalifikácii s jedinečným kódom, které ich bude oprávňovať k výkonu poradenskej činnosti v oblasti výživy.

Študijné materiály

Každý záujmca, ktorý uhradí stanovenú cenu kurzovného sa stáva poslucháčom kurzu a ako takému mu bude oznámené heslo, pomocou ktorého se dostane do sekcie "ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY". Študijné materiály si má možnosť stiahnuť a využiť k svojmu štúdiu a k príprave na záverečnú skúšku.

Upozorňujeme, že na šírenie týchto materiálov sa vzťahuje ustanovenie zákona o ochrane autorských práv!

MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV KURZU

Bratislava - 10

Košice       - 10

Banská Bystrica - 10

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV KURZU

Bratislava - 25

Košice       - 20

Banská Bystrica - 20


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.