Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

PORADŇA VÝŽIVY PRE PPP

PREJAVY PPP

Prehnaná pozornosť venovaná postave a telesnej hmotnosti, nadmerný strach z priberania, prísne redukčné diéty a hladovky, excesívne cvičenie a pocit prejedenia môžu byť príznakom porúch príjmu potravy (PPP) v ich latentnej forme. Veľa žien obmedzuje alebo kontroluje svoj energetický príjem v snahe schudnúť a niektoré faktory, ktoré charakterizujú takto diétujúce ženy sú čiastočne typické aj pre pacientov s PPP. Diéty sú často podceňované a mnoho mladých žien si mýli redukčnú diétu s normálnym „zdravým“ stravovacím režimom. V priebehu dospievania pribúda pokusov znížiť telesnú hmotnosť za pomoci obmedzovania sa v jedle a koncom puberty má s týmto skúsenosť väčšina dievčat. Komplexný charakter PPP, ich závislosť na spoločenských a kultúrnych vplyvoch a veľmi krehká hranica medzi normou a patológiou ich stavia na pomedzie psychiatrie, nutričnej terapie, psychológie, sociológie a ďalších oborov.

Poruchy príjmu potravy v ich extrémnej podobe (mentálna anorexia a bulímia) sú jedným z najčastejších, a pre svoj chronický priebeh a závažné somatické, mentálne a sociálne dôsledky, aj jedným z najzávažnejších psychických ochorení najmä dospievajúcich dievčat a mladých žien, s presahom až do dospelého veku. 

ČO PONÚKAME

V našej poradni by sme radi ponúkli pomoc pri výstavbe jedálnička tým, ktorí majú sklony k rôznym metódam kontroly telesnej hmotnosti a diétam. Našim spoločným cieľom je vytvoriť energeticky a nutrične adekvátny jedálny plán zodpovedajúci aktuálnemu dennému energetickému výdaju, za súčasného zohľadnenia pestrosti volenej potravy. Pri budovaní jedálnička berieme na zreteľ potraviny, ktorým sa klient z rôznych dôvodov chce naďalej vyhýbať a taktiež budeme rešpektovať možný pretrvávajúci strach z priberania.Naším úmyslom nie je akýmkoľvek spôsobom zasahovať či už do možnej prebiehajúcej terapie alebo rôznych iných foriem liečby, naopak - citlivým prístupom k vytvoreniu jedálneho plánu by sme chceli u klientov podporiťspokojnosť s vlastným telom a postavou, ale najmä prinavrátiť pocit zdravia a vitality dlhodobo podvyživenému a vysilenému organizmu. Pri kreovaní jedálnička úzko spolupracujeme s klientom, pričom v počiatočnej etape ho nechávame spolurozhodovať o výbere potravín. Naše skúsenosti potvrdzujú vysokú úspešnosť takto voleného prístupu.

Cenník pre klientov s PPP je upravený samostatne

Spolupracujeme aj s občianskym združením F50

F50 - pomoc ľuďom s poruchou príjmu potravy

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.