Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Poradca pre výživu/PRIHLÁŠKA

1. Pred vyplnením prihlášky si prosím starostlivo prečítajte Zmluvné podmienky.

2. Kolónky označené hviezdičkou je nutné vyplniť v záujme presnej registrácie, pozdejšej prípadnej komunikácie a taktiež pre správne vyplnenie Osvedčenia o absolvovaní kurzu (Certifikátu).

3. Pokiaľ nežiadate daňový doklad pre potreby vlastného účtovníctva, vyberte prosím možnosť "nie". Pre fyzické osoby vydávame potvrdenie o zaplatení, ktoré nie je daňovým dokladom. 

4. Úspešné odoslanie prihlášky Vám potvrdí automat a oznámenie o jej registrácii Vám pošleme do 24 hodín. V potvrdení Vašej prihlášky bude pokyn k úhrade zálohy. Do zoznamu záujemcov bude zapísaný len ten, kto v stanovenom termíne uhradí zálohu. V prípade neuhradenia zálohy do stanoveného termínu, bude prihláška automaticky zrušená. Ak vám toto oznámenie do 24 hodín nepríde, informujte nás prosím o tejto skutočnosti na info@welko.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting ľahko.