Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu


Program kurzu

Lektori:
Mgr. Alena Pethőová
Mgr. Martin Čupka
Mgr. Michal Páleník

08:00 - 08:30 Registrácia
08:30 - 10:30

ÚVOD: Šport, výživa a váš životný štýl

● „Nutričný timing“ a jeho význam v živote športovca
● Energetické procesy v organizme

● Makroživiny, ich význam a potreba s ohľadom na druh športu

● Kritické mikroživiny (vitamíny, minerály) pre športovca
10:30 - 12:30
● Tréning, princíp superkompenzácie a regenerácia
● Hormóny a ich vplyv na nutričný status a výkon
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:00 Rozdiely v stravovaní vytrvalostných a silových športovcov
14:00 – 15:00 ● Rozdiely v stravovaní pri chudnutí vs.budovaní svalovej hmoty
● Rozdiely v stravovaní v rekreačnom vs. vrcholovom športe
● Príklady z praxe + zásady pri tvorbe JL
15:00 – 16:00 Zásady pri tvorbe jedálničkov
● Športovec na tanieri - variť rýchlo a zdravo
● Rozobratie modelovej situácie - cvičenie pre účastníkov
16:00 – 17:00
Súčasné strav. trendy + suplementy + plynulý prechod do diskusie
17:00 – 18:00
DISKUSIA s hosťom a lektorom Mgr. Michalom Páleníkom

Okrem hlavných detailne koncipovaných prezentácii, ktoré zároveň slúžia ako študijný materiál, si odnesiete aj:
- Kniha receptov (v online podobe)
- Fréderic Delavier: Posilňovanie - anatomický sprievodca (v online podobe)

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.