Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

PROGRAM VÝŽIVY 

KOMU JE PROGRAM VÝŽIVY URČENÝ

Potenciálnym klientom Programu výživy môže byť ktokoľvek, kto má problém s váhou, zdravotné problémy (metabolický syndróm, diabetes II. typu, vysoký krvný tlak, migrény alebo bolesti hlavy), trpí chronickou únavou, potrebuje detoxikovať organizmus, chce zmeniť životný štýl, zlepšiť svoju kondíciu či vitalitu, ale aj ten, kto chce prejsť na alternatívne stravovanie – vegetariánstvo, vegánstvo a vitariánstvo bez vážneho ohrozenia svojho zdravia.

Výstupom Programu výživy by mala byť u klientov úprava stravy (ideálne i celého životného štýlu) nie však pomocou krátkodobých diét, ale cestou postupnej zmeny stravovacích návykov spoločne so zvýšenou pohybovou aktivitou tak, aby si na toto zvykli a stalo sa to ich „normou“ a trvalým životným štýlom.  Jedine tým sa dosiahne absencia Jo-Jo efektu a prevencia proti vzniku civilizačných ochorení bude účinnejšia.

CIEĽ PROGRAMU VÝŽIVY

Cieľom Programu výživy je vybudovať komplexný jedálniček odrážajúci všetky potreby  životného štýlu a profesie klienta. Primárne úsilie je kladené najmä na zostavenie energeticky a nutrične adekvátneho stravovacieho plánu zodpovedajúceho dennému energetickému výdaju, za súčasného zohľadnenia pestrosti volenej potravy. Navrhovaný plán výživy je individualizovanýa vznikne na základe vstupných údajov poskytnutých klientom následne spracovaných poradcom aj za pomoci príslušného nutričného softvéra. Súčasťou Programu výživy je analýza a zhodnotenie doterajšieho stravovania a z toho vyplývajúce možné deficiencie vo výžive, kondícii, vitalite či zdravotnom stave klienta. Na základe vstupnej konzultácie sú zároveň spoločne zadefinované ciele Programu. Spolupráca poradcu a klienta prebieha vo forme koučingu, ktorý umožňuje dlhodobé sledovanie postupov a zmien v životospráve na základe vypracovaného Programu výživy. 

                             Program výživy

                             NIE JE

založený na predaji doplnkov výživy a suplementov

AKO ZAČAŤ

V prípade, že máte záujem o vypracovanie Programu výživy a následnú spoluprácu s výživovým poradcom, napíšte na info@welko.sk. Do 48 hodín sa Vám ozve poradca, s ktorým sa dohodnete na ďalšom postupe.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.