Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu


Rekvalifikačné kurzy

v súčasnosti Vám ponúkame tieto rekvalifikačné kurzy

!!! PRVÉ NA SLOVENSKU !!!

PORADCA PRE VÝŽIVU

v

BRATISLAVE

a

KOŠICIACH

Intenzívne však pre Vás pripravujeme aj ďalšie rekvalifikačné kurzy ako napríklad Tréner fitness, Inštuktor Nordic Walking a mnoho tématických krátkodobých kurzov. Sledujte pravidelne naše webové stránky, aby Vám žiadny z uvedených kurzov neunikol. Postupne plánujeme preniesť konanie kurzov i do ďalších miest Slovenska.

V Bratislave

v prízemí budovy bývalej Európskej vzdelávacej akadémie na Nobelovej ulici č. 16. Konkrétne informácie o polohe školiacej miestnosti podá pracovník recepcie a navedú vás informačné tabule.

Spojenie MHD k areálu, kde sa kurzy konajú:

Z hlavnej stanice linkami č. 201, 210 alebo 61 na Račianske mýto (cca 3 min); z Račianskeho mýta električkou č. 3, 5, 7 na zastávku Námestie Biely Kríž (cca 7 min). Následný peší presun trvá do 5 minút.

Ak vystúpite z vlaku na železničnej stanici Vinohrady, peší presun trvá do 10 minút.

Iná možnosť je ísť z Trnavského mýta linkou č. 51 na zastávku Európska vzdelávacia akadémia priamo.

KONTAKT

bratislava@welko.sk

+421 907 573 215

V Košiciach

kurzy prebiehajú v školiacej miestnosti novostavby viacúčelovej budovy na ulici Watsonova 43 (rohová budova na križovatke ulíc Hurbanova a Watsonova. Do školiacej miestnosti Vás od vchodu navedú informačné tabule. Pre tých, ktorí prídu autom, je k dispozícii bezplatné parkovisko s kapacitou cca 10 miest a ďalšie parkovacie miesta sú v bezprostrednej blízkosti školiaceho strediska.


Spojenie MHD:

- zo železničnej a autobusovej stanice - autobus č.X7

- z Námestia Osloboditeľov a Námestia Maratónu mieru - autobus č.X7

- z iných smerov - autobus č.12

Názov zastávky: Botanická záhrada

KONTAKT

kosice@welko.sk

+421 918 241 382 

***************

Rekvalifikačné kurzy sú dlhodobé, trvajú 6 po sebe nasledujúcich víkendov (včetně prípadných sviatkov), siedmy víkend v sobotu je skúška. Úspešní absolventi obdržia ihneď po vykonanej skúške 

Osvedčenie o rekvalifikácii

ktoré má platnosť v v celej


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.