Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Hlbšie do výživy

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN KONANIA KURZU

BRATISLAVA 

3. - 4.6.2017

Sobota i nedeľa:     08:00 - 17:00 hod. 

Prestávka na obed: 12:00 - 13:00 hod.

CENA KURZU

139,- EUR

(pre absolventov kurzu Poradca pre výživu Welko - 109,- EUR)

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení prihlášky prevádzkovateľom a vydaní pokynu k platbe, najneskôr však do 10 dní pred zahájením kurzu. Storno poplatky sú popísané v Zmluvných podmienkach. Po obdržaní a registrácii Vašej prihlášky, Vám toto bude potvrdené e-mailom. Následne obdržíte informatívny e-mail, ktorého súčasťou je i pokyn k úhrade kurzovného na číslo účtu:

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

Školiace stredisko si vyhradzuje právo, v prípadě nižšieho počtu zájujemcov, ako je minimálny počet, kurz zrušiť v súlade so Zmluvnými podmienkami.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.