Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Seminár Metabolické typy/TERMÍN KONANIA

Bratislava

13.5.2017

Košice 

pripravujeme

Doba konania: 09:00 do 17:00 hod.

(prestávka na obed: 12:00 - 13:00 hod.)

CENA

69,- EUR

pre absolventov Welko

 55,- EUR

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení prihlášky prevádzkovateľom a vydaní pokynu k platbe, najneskôr však do 10 dní pred zahájením kurzu. Storno poplatky sú popísané v Zmluvných podmienkach. Po obdržaní a registrácii Vašej prihlášky, Vám toto bude potvrdené e-mailom. Následne obdržíte informatívny e-mail, ktorého súčasťou je i pokyn k úhrade kurzovného na číslo účtu:

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

Školiace stredisko si vyhradzuje právo, v prípadě nižšieho počtu zájujemcov, ako je minimálny počet, kurz zrušiť v súlade so Zmluvnými podmienkami.

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting ľahko.