Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu


TERMÍNY A CENA 

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY KONANIA KURZOV

 

BRATISLAVA

Dátum: 15. február 2019, 8:30 – 17:00

Lektor:

Bc. Zdenka Havettová

Garanti:

MUDr. Lenka Škutová, Mgr. Michal Drdúl, RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Ukončené Certifikátom o absolvovaní

CENA KURZU

119,- EUR

(pre absolventov Welko - 99,- EUR)

 

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurzu dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

Inštitút Welko si vyhradzuje právo zrušiť organizáciu kurzu v prípade nízkeho počtu záujemcov.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.