Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu


TERMÍNY A CENA 

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY KONANIA KURZOV

 

BRATISLAVA

Dátum: 9. februára 2019, 8:30 – 17:00

Lektor: RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Ukončené Certifikátom o absolvovaní

CENA KURZU

119,- EUR

(pre absolventov Welko - 99,- EUR)


Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení prihlášky prevádzkovateľom a vydaní pokynu k platbe, najneskôr však do 10 dní pred zahájením kurzu. Storno poplatky sú popísané v Zmluvných podmienkach. Po obdržaní a registrácii Vašej prihlášky, Vám toto bude potvrdené e-mailom. Následne obdržíte informatívny e-mail, ktorého súčasťou je i pokyn k úhrade kurzovného na číslo účtu:

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

ako variabilný symbol uveďte telefónne číslo, ktoré ste uviedli v prihláške.

Školiace stredisko si vyhradzuje právo, v prípadě nižšieho počtu zájujemcov, ako je minimálny počet, kurz zrušiť v súlade so Zmluvnými podmienkami.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.