Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

 

Poradca pre výživu/UČEBNÝ PLÁN KURZU

Téma Počet hodín
Teória Prax
A. PREZENČNÁ FORMA
Vplyv výživy na zdravotný stav 2  
Makroživiny 10  
Mikroživiny 7  
Voda a pitný režim 2  
Tráviaca sústava a fyziológia trávenia 2  
Metabolizmus 6  
Potravinová pyramída 2  
Intoxikácia organizmu 2  
Detoxikácia organizmu 2  
Suplementy a ich význam 6  
Obezita a redukcia obezity 2  
Diétne stravovacie režimy 2  
Zásady racionálnej výživy 2  
Výpočet BMI, WHR a výpočet optimálneho energetického príjmu 2  
Stravovací plán 6 8
Alternativne výživové smery 4  
Somatotypy 3  
Stravovanie v neštandardných situáciách 2  
Výživové odporúčania pri športe 4  
Výživové odporúčania při ochoreniach 2  
Éčka v potravinách 4  
Práca s klientom (metodika + legislatíva), kódex výživového poradcu 4 4
Opakovanie, príprava na záverečné skúšky, zadánie záverečných prác 6  
B. DIŠTANČNÁ FORMA
Vstupné hodnotenie klienta 6  
Praktické zostavenie stravovacieho plánu 18  
CELKOM HODÍN 108

12

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.