Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

 

Poradca pre výživu/UČEBNÝ PLÁN KURZU

Téma Počet hodín
Základy biochémie - makro a mikroživiny 14
Tráviaca sústava a metabolizmus 8
Hormonálna regulácia 2
Racionálne stravovanie - zásady 6
Alternatívne stravovanie 2
Potravinárstvo - výroba potravín a aditíva
6
Metodika zostavovania nutričných plánov
8
Nutričné aplikácie a diagnostika v poradenstve 8
Príprava stravovacieho plánu
12
Manažment klienta - chudnutie 2
Špecifiká výživy pri vybraných ochoreniach
5
Psychika a výživa
1
Samoštúdium 16
CELKOM HODÍN 90

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.