Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Vplyv výživy na zdravie

Napriek zložitému zdravotnému systému založeného na liekoch, významných a rafinovaných technikách zachraňujúcich život a dokonalých technologických postupoch, ako sú napríklad chirurgia koronárneho bypassu, dialýza, kĺbové náhrady a pod. zdravotný stav väčšiny obyvateľov Európy a USA je alarmujúci. Výskyt ochorení ako je rakovina, kardiovaskulárne problémy, cukrovka, artritída, respiračné poruchy, sprevádzané stresom a depresiami poklesol za posledné desiatky rokov len málo. Výskyt väčšiny z nich, napríklad rakoviny a duševných chorôb, je naopak na neustálom vzostupe. Inak povedané, naše zdravie sa nezlepšuje a jeho udržanie na aspoň súčasnej úrovni nás stojí obrovské peniaze.

Štatistiky uvádzajú, že 70 – 80% súčasných ochorení má priamy alebo nepriamy súvis so spôsobom stravovania a až 70% úmrtí je tak isto dôsledkom nesprávneho stravovania (a životného štýlu). Medicína vysokej technickej úrovne a zásah na poslednú chvíľu nemôžu pre prevenciu spomínaných ochorení urobiť prakticky nič, a pokiaľ ide o liečbu, sú ich možnosti značne obmedzené. Len veľmi malá skupina obyvateľstva si uvedomuje túto skutočnosť a ešte menšia má snahu v tomto smere aj vyvíjať aktivity. Táto „uvedomelá“ skupina musí čeliť množstvu dezinformácií, ktorými je atakovaná z médií a tzv. lifestylových periodík. Aj keď na knižnom trhu je v súčasnosti dostupných pomerne veľké množstvo  titulov z oblasti výživy a stravovania, prinášajúce relatívne nové informácie, často krát založené na výsledkoch serióznych výskumoch novšieho dáta, rozmanitosť ponúkajúcich výživových štýlov je tak široká, že nie je ani pre odborníka jednoduché sa v problematike stravovania zorientovať, nie to ich ešte preniesť do reálneho života. Samostatnou kapitolou sú tituly orientujúce sa výlučne na chudnutie, kde je ponuka ešte bohatšia, avšak nie je ničím nezvyčajným, že prezentované metódy môžu nadobudnúť až zdravie ohrozujúci charakter (napr. Atkinsonova diéta).

Premenné pre zdravie

Ak chceme dosiahnuť lepšie zdravie, musíme ako prvý krok prestať zaobchádzať s naším telom spôsobom, ktorý Kenneth Pelletier, autor Holistic Medicine nazval „postoj volkswagenu“. Musíme sa vzdať názoru, že môžeme využívať samých seba, ako dlho a ako tvrdo chceme s tým, že keď sa pokazíme, lekár nám implantuje náhradné diely.

Musíme uznať, že telo má limitované zdroje, že stav, v akom sa nachádza po dvoch, troch, štyroch či piatich desiatkach rokov života, závisí predovšetkým na našom spôsobe života. K premenným, nad ktorými máme kontrolu, patria spôsoby, akým sa vyrovnávame so stresom, ako často vystavujeme svoje telá pôsobeniu drog, alkoholu a cigariet, aj miera, akou si doprajeme cvičenie a telesný pohyb; avšak pravdepodobne najdôležitejšou premennou ostávavýživaVýskum naznačuje, že zmeny v stravovacích návykoch môžu významne ovplyvniť naše zdravie. Dokonca aj malé zmeny, ako je obmedzenie konzumácie spracovaných potravín, cukru, alkoholu a živočíšnych tukov, môže zlepšiť zdravotný stav pomerne rýchlo. Zmeny k lepšiemu sú merateľné, prejavujú sa v nižších hladinách cholesterolu a triglycidov v krvi, nižšom krvnom tlaku a efektívnejším fungovaním imunitného systému, ktorý chráni telo pred infekciami, zhubnými nádormi a predčasným starnutím. Významné, hoci rozsahom malé zmeny v stravovaní značne ovplyvňujú ako vyzeráme, a ako sa cítime, čo je pre väčšinu z nás smerodajné vodítko, že konáme správne.

Zastaralé názory

Ale aké sú tie „významné, hoci rozsahom malé zmeny“? Priemerný lekár dnes bežne tvrdí, že ak je strava dobre vyvážená - a väčšina ľudí túto vyváženosť chápe ako rovnováhu medzi jednotlivými silne spracovanými potravinami - poskytuje dostatočnú nutričnú podporu zdravia. To jednoducho nie je pravda, ako dokázali mnohé veľmi obsiahle štúdie napríklad v Anglicku a Spojených štátoch. Aj podľa veľmi konzervatívnych odhadov sa ukázalo, že nedostatkom vápnika trpí polovica skúmaných žien. Vo veľkej miere sa prejavil aj nedostatok železa, a to nezávisle na rase, sociálnom pôvode a kultúrnom prostredí. U viac ako 60% skúmaných osôb sa vyskytol najmenej jeden syndróm nesprávnej výživy.

Význam výživy pre zdravie

Zdravie a naša pohoda do veľkej miery závisia na kvalite a rozmanitosti živín, ktoré prijímame. Bez nich by sme nemohli budovať a udržovať zložitý stroj ľudského organizmu, vykonávať chemické transformácie, na ktorých je život závislý. Tieto základné živiny, v svojich činnostiach ani zďaleka neizolované, sú synergické, vzájomne sa potrebujú. Ľudský organizmus využíva veľké množstvo kooperatívnych  a komplementárnych substancií, ktoré sa vyskytujú v potravinách v prirodzenom stave. Rôzne formy technologicky spracovaných a rafinovaných potravín majú narušenú túto prirodzenú štruktúru. Strava príliš odlišná od toho, čo má naše telo geneticky naprogramované, vedie k progresívnej nesprávnej výžive. Dochádza k deprivácii na bunkovej úrovni, postupne aj k zlyhávaniu imunitného systému a k ochoreniu ako dôsledku takéhoto prístupu. Jeden z najuznávanejších západných autorít v oblasti výživy, americký biochemik Roger Williams povedal, že zlá výživa buniek je príčinou ochorení desať krát častejšie než klinicky definované deficiencie. Williams tu mal na mysli alergie, artritídu, aterosklerózu, koronárnu srdcovú chorobu, emocionálne poruchy, nespavosť, infekcie, deformity kostí a poruchy imunitného systému. Ak chceme prekonať súčasnú krízu v západnej medicíne, musíme nájsť riešenie zlej výživy na bunkovej úrovni. To znamená zmeniť zameranie nášho úsilia od liečenia symptómov a hľadania vonkajších príčin k starostlivosti o upevnenie celkového zdravia a vitality. Najľahším a najefektívnejším spôsobom ako to v dlhodobom meradle dosiahnuť, je zlepšiť stravovacie návyky.

Ale ako? Ako a kde začať? Čo vypustiť, ktoré potraviny zaradiť? Čomu veriť, akým zdrojom dôverovať? Zovšadiaľ sa na nás valia zaručené informácie o zdraví, zdravých potravinách, bio-potravinách, zdravom spôsobe života, najlepších doplnkoch výživy, a ešte lepších a účinnejších suplementoch. Komu veriť? Častokrát ste sa už presvedčili na sebe, že žiadny zo zaručených receptov nefunguje dlhodobo.

Domnievame sa, že na počiatku akejkoľvek zmeny musí byť uvedomenie problému a následne hľadanie riešenia. Aby sme sa k hľadaniu riešenia mohli postaviť zodpovedne, je potrebné získať čo najviac informácií a to čo možno najkomplexnejších. Osveta je v tomto smere veľmi nedostatočná, takže pre tých, ktorí sa ku svojmu zdraviu stavajú zodpovedne, je jedným z možných spôsobov, ako sa k nim v utriedenej a zároveň ucelenej forme dostať, absolvovať kurzy výživy a preniesť získané vedomosti nielen do svojho života (a následne zdravia), ale možno v budúcnosti aj do života ďalších ľudí, ktorým budete môcť byť nápomocný. Jedna múdrosť hovorí, že kto sa chce starať o druhých, musí sa najprv postarať sám o seba. Takže vlastné zdravie a prevencia k jeho dlhodobému udržaniu by mala byť samozrejmá hlavne pre rodičov, ktorí vychovávajú deti, ale tiež pre všetkých tých, ktorí sa o niekoho starajú. Kto pochopí, že za vlastné zdravie si zodpovedáme sami, ten má vyhrané.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.