Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Profily našich lektorov

BRATISLAVA

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara (Biba) je absolventkou katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus. Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a vedecký asistent, ďalších sedem rokov ako znalec v oblasti genetickej analýzy. Počas svojej praxe bola spolurealizátorom niekoľkých vedecko-výskumných projektov, za jeden z posledných získala ako spoluautorka odbornej publikácie ocenenie Ig Nobel Prize.

Je spoluzakladateľkou Inštitútu zdravého života Welko , kde pôsobí ako odborný garant a vedúca lektorka kurzov Poradca pre výživu, a autorsky a lektorsky sa spolupodieľa na ďalších aktivitách Inštitútu. Špecializuje sa na vplyv výživy na zdravie, metodiku spracovania nutričných plánov, výživu detí, tehotných a kojacich žien. Pôsobí ako nutričný terapeut v Kontaktnom centre Anabell Bratislava - pre poruchy príjmu potravy, v spolupráci s Klinikou detskej psychiatrie LF UK a DFNsP. Odborne zastrešuje nutričné odporúčania v EEG Biofeedback inštitúte. Je hlavnou lektorkou a konzultantkou spoločnosti Planeat, ktorá vyvíja špecializovaný nutričný softvér. Aktívne prednáša o zdravej výžive a venuje sa edukačnej činnosti na viacerých úrovniach.

V svojej poradenskej práci (www.vyzivapreteba.sk) je viazaná etickým kódexom členov AVP (Aliance výživových poradcu ČR). Je spoluzakladajúcou členkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP).

Všetok voľný čas aktuálne venuje svojim dvom deťom a to vo forme, ktorý určujú deti. 

   

*****

Mgr. Alena Pethoová

Alena vyštudovala pedagogiku so zameraním na prvý stupeň ZŠ. Pohyb ako taký považuje za absolútnu súčasť života. Výchovu a vzdelávanie má v krvi. Od školákov presedlala na prácu s “dospelákmi“. Dlhé roky sa venuje športu a výžive a svoje vedomosti neustále dopĺňa.

„Motivujú a inšpirujú ma ľudia, ktorí majú silnú vôľu niečo vo svojom živote zmeniť. Problém však často býva, že nevedia ako. Uvedomujem si a vnímam ako množstvo informácii na trhu ľudí mätie. To ma stále viac privádzalo k otázke ako zúročiť svoje vedomosti a sprostredkovať ich týmto ľuďom“.

V súčasnosti pracuje aj ako športová kondičná trénerka. Absolvovala trénersky kurz pre technicky správne posilňovanie na strojoch v posilňovni a je trénerka cvičebnej metódy SOM s medzinárodnou certifikáciou ® a certifikovaná osobná trénerka pre fitnes a kulturistiku. V oblasti výživy dala svojim vedomostiam ucelenú formu aj absolvovaním Kurzu poradcu pre výživu prostredníctvom Inštitútu Zdravého Života Welko. „Pomohlo mi to utriediť informácie a dokonca prehodnotiť vlastné, niekedy možno trochu extrémne názory na výživu. Extrém nie je v žiadnom prípade vhodnou cestou v žiadnej oblasti života, výživu nevynímajúc“. Experimentovala aj s rôznymi výživovými smermi od vegetariánstva, vegánstva, ajurvédsky štýl stravy, až po vitariánstvo. Nakoniec však zostáva pri vegetariánskom štýle stravovania zohľadňujúc región a sezónu.

Absolvovala niekoľko kurzov zameraných na Sebapoznanie, Uvedomovanie si seba samého, v rámci ktorých sa naučila kde pramenia rôzne bloky, ako ich pochopiť a následne spracovať aj prostredníctvom rôznych zaujímavých techník. 

„Súhlasím s názorom, že sme aj to čo jeme. Ľudia zatvárajú oči pred pravdou z rôznych dôvodov, najčastejšie práve z pohodlnosti. V skutočnosti však vlastný výživový manažment a celkový životný štýl prináša obrovskú slobodu a pocit vlastnej hodnoty. A práve o tom to je“.

V našich kurzoch v Bratislave i v Košiciach sa s Alenou stretnete pri témach ako sú Zásady racionálnej výživy a správneho trávenia, Výživové odporúčania pri športe a Alternatívne výživové smery. Bude Vám nápomocná aj pri zostavovaní stravovacieho plánu. 

*****

Elena Svobodová

Elena nikdy netiahla k ekonomickému oboru, ktorý vyštudovala. Šport a zdravá výživa sa stávali súčasťou jej životného štýlu postupne, s pribúdajúcimi rokmi, zmeneným fungovaním jej tela a chorobami v jej blízkom okolí. Postupným experimentovaním s najrôznejšími typmi stravovania (od pescariánstva cez lakto-ovo vegetáriánstvo a vegetariánstvo) a rozličnými typmi športu pochopila, že nikto učený z neba nespadol a overenie získaných informácií a poznatkov u odborníkov bude tou najlepšou cestou. Abslvovala kurz Trénerstva vo  fitness a kulturistike, získala Jumping basic diplom, úspešne ukončila rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu a do konca roka plánuje absolvovať kurz Kondičného trénera. Množstvo prevádzkovaných športov sa nakoniec ustálilo na pravidelnom behaní, posilňovaní, jóge a jumpingu, v stravovaní preferuje rastlinnú potravu s občasným zaradením mliečnych výrobkov, vajíčok a rýb. Pokiaľ je to možné, nakupuje sezónne potraviny na trhoch a kvalitu upřednostňuje pred kvantitou.

V súčasnosti sa venuje výživovému poradenstu a jej cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa - rovnako ako v minulosti ona - strácajú v množstve informácií, ktoré sú nám denne servírované prostredníctvom médií a internetu.  Zastáva názor, že zdravý životný štýl začína v hlave a verí, že každý z nás má možnosť výberu. Jej primárnym cieľom nie je naučiť ľudí schudnúť, ale naučiť ich žiť tak, aby rady ohľadne chudnutia už nikdy nepotrebovali.

V našich kurzoch v Bratislave sa s ňou stretnete pri témach ako sú "Stravovanie v neštandardných situáciách" a tiež "Psychika a výživa".

*****

Mgr. Zuzana Trepková

Zuzana vyštudovala 5-ročnú obchodnú akadémiu so zameraním na bankovníctvo a následne Pedagogickú fakultu. Pracovala 14 rokov v banke na rôznych pozíciách, posledné roky ako osobný bankár a riaditeľka pobočky. Svoje pedagogické vzdelanie zúročila realizáciou školení pre finančných poradcov a motivačných koučingov. Zlom jej pracovného života nastal, keď prostredie banky vymenila za marketingové oddelenie vydavateľstva Orbis In a odtiaľ, vďaka špeciálnej príležitosti, bol len krôčik k spolupráci so Svetom zdravia. Zuzana pracuje momentálne ako výkonná riaditeľka Sveta zdravia a zároveň majiteľka dvoch vlastných pobočiek. Aby lepšie pochopila celý koncept výživy a zdravia, sama úspešne absolvovala kurz Poradca pre výživu a obhájila vynikajúcu prácu v tejto oblasti.

Zuzka je externou lektorkou Inštitútu Welko, pričom poslucháčom odovzdáva svoje bohaté skúsenosti s prácou s klientami, koučingom, vedením otvoreného rozhovoru a motivačným tréningom. Jej prácu a životnú filozofiu vystihuje motto:

„Čo si vymyslím, môžem aj zrealizovať !“ 

*****

Mgr. Svetlana Komar

Svetlana je absolventkou Ľvovskej Lekárskej Univerzity (Ukrajina), kde vyštudovala farmaceutický odbor, ktorý skončila ako magister. Absolvovala vzdelanie v programe Ruské bylinkárstvo na Fakulte východnej medicíny Ruskej univerzity priateľstva národov v Moskve. Pracovala vo farmaceutickom biznise 18 rokov, ako lekárnik a farmaceutický reprezentant. Jej obľúbený citát je od otca medicíny Hypokrata: „Vaše jedlo musí byť váš liek, a váš liek musí byt vaše jedlo“. Preto, počas štúdia, aj po jeho skončení popri práci, študovala alternatívne metódy liečby – metódy očistenia orgánov a systémov, liečba hladom, aromaterapiu, fytoterapiu a liečivé stravovanie. Tieto metódy má odskúšané a zmodifikované, po dlhodobom použití v rodine aj známymi. Vo voľnom čase sa rada venuje ruskej klasickej literatúre, bežkám, tenisu, cestovaniu a ruskej parnej saune.

So Svetlanou sa stretnete v krátkodobých kurzoch Výživa tehotných žien a detí, kde vás zoznámi so specifikami vyzivy pri respiračných ochoreniach detí a tiež v špeciálnom kurze venovanom fytoterapii.

*****

Adv.Dip. of Nut. & WHM. Evka Blaho

Evka vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii. V roku 2011 ukončila 3-ročné štúdium Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine. Súčasťou štúdia bola ročná stáž na fakultnej klinike. “Bola to výborná príležitosť, počas ktorej som sa naučila aplikovať teoretické poznatky pod dohľadom skúsených pedagógov priamo do praxe.”  Popri štúdiu bola zamestnaná v obchodoch so zdravou výživou ako konzultantka. Náplňou jej práce boli konzultácie so zákazníkmi a poskytovanie odporúčaní v oblasti fytoterapie a stravovania. Napriek lákavým ponukám zostať v Austrálii odolala a koncom roka 2011 sa vrátila domov na Slovensko. Liečba stravou a bylinkami je to, čo ma napĺňa, a preto som sa po návrate rozhodla šíriť ideu zdravej výživy a šťastného života práve tu, doma.” Preto si začiatkom roka 2012 založila vlastnú konzultačnú spoločnosť zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania.

Momentálne pôsobí na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku 

ktorá predstavuje spojenie klasickej a alternatívnej medicíny. “Zameriavam sa hlavne na pomoc budúcim a už tehotným mamičkám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie svojich detí ešte pred pôrodom.” Okrem tehotenstva sa v Medante venuje detským ochoreniam (akútnym i chronickým) a ich liečeniu prírodnými prostriedkami bez akýchkoľvek vedľajších nežiaducich účinkov. Zároveň pôsobí ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami.  

Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem-iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých. Tu dohliada na to, aby každodenná strava našich najmenších bola nielen pestrá a chutná, ale hlavne zdravá. “Vďaka týmto mojim dvom smerovaniam - konzultáciám na jednej strane a preventívno-vzdelávacím aktivitám na strane druhej, môžem šíriť ideu zdravého životného štýlu veľmi širokému publiku, a to ma napĺňa spokojnosťou.”  

Súčasťou jej práce je aj publikačná a vzdelávacia činnosť vo forme písania článkov, workshopov a rôznych prednášok. 

*****

Ing. Alexandra Grófová

Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pracuje ako manažérka v zahraničnej spoločnosti. Racionálnou výživou sa začala zaoberať už veľmi dávno, ešte počas vysokej školy. Absolvovala kurz inštruktora aerobiku, Spinningu® a Zumba Fitness® a intenzívne sa začala venovať precvičovaniu rozličných skupinových cvičení ako Body Work, Fat burner či Spinning®. V súčasnosti sa venuje svojej najväčšej vášni, Zumba Fitness® a spolu s manželom založili stránku zameranú na zdravý životný štýl www.zhravo.sk.

Alexandra úspešne ukončila rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu a venuje sa individuálnemu poradenstvu v oblasti výživy.

"Mojim cieľom je pomáhať ľuďom zorientovať sa v množstve informácií, ktoré sú v dnešnej dobe na internete a cítiť sa vo svojom tele jednoducho skvele.“

Prostredníctvom poradenstva a stránky Zhravo by chcela prinášať ľuďom inšpiráciu a ukázať, že zdravé jedlo chutí úžasne a jeho príprava môže byť naozaj jednoduchá. „Vďaka racionálnej výžive mám omnoho viac energie a radosti zo života. Verím, že diéty vôbec nikam nevedú a preto sa snažím pomáhať klientom nájsť svoju cestu k tomu najlepšiemu ja. “

*****

RNDr. Zdena Bartošová, CSc.

Vysokoškolské vzdelanie v odbore molekulárna biológia a genetika získala Zdenka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, kde skúmala genetické príčiny vzniku nádorov.  Absolvovala štúdijné pobyty na Oddelení radiačnej mutagenézy a chemickej karcinogenézy na holandskej Univerzite v Leidene, na Národnom ústavě rakoviny v USA a na Ústave lekárskej rádiobiológie Univerzity v Zürichu. Bola priekopníčkou molekulárnej diagnostiky dedičnej predispozície k nádorovým ochoreniam na Slovensku a za dosiahnuté výsledky v 5. Rámcovom programe Európskej Únie jej bolo udelené ocenenie v akcii Vedec roka 2002. Publikovala a oponovala vedecké práce v zahraničných  periodikách.  Prednášala  na PriFUK a konferenciách, školila doktorandov a intenzívne spolupracovala s lekármi. Od roku 2009 pôsobila na Onkologickom ústave sv. Alžbety na Oddelení lekárskej genetiky, kde sa venovala klinicko-genetickej diagnostike a interpretáciam.   

„Poznatky z výskumu sa musia čo najskôr dostať k ľuďom. Je veľa vedeckých dôkazov na to, že nutričné faktory hrajú úlohu vo vývoji, prevencii a liečbe onkologických a iných chronických ochorení. Ak sa dvaja ľudia budú stravovať rovnako, vplyv tejto stravy môže byť u nich značne odlišný v závislosti na genetických odlišnostiach ich metabolizmu. Nutrigenetika je novým trendom vo výživovom poradenstve a umožňuje „šiť výživu na mieru jednotlivca“. Som absolventkou kurzu poradcu pre výživu Inštitútu Zdravého Života Welko, ktorý bol pre mňa zdrojom neoceniteľných informácií.”

V našich kurzoch v Bratislave sa so Zdenkou stretneme najmä pri téme Metabolizmus a hormonálna signalizácia. 

*****

Bc. Zdenka Havettová

Zdenka vyštudovala ekonómiu a management na VŠ v Bratislave. O výživu sa začala zaujímať asi pred 10 rokmi, kvôli ťažkým alergickým záchvatom, v ktorých klasická medicína nevedela pomôcť. Postupne prichádzala na to, ako veľmi vplýva jej stravovanie na zdravotný stav. To bolo hlavným dôvodom, prečo sa zdravej výžive začala venovať čoraz intenzívnejšie. S veľkým nadšením absolvola rôzne kurzy, školenia a semináre.

Zdenka je certifikovanou trénerkou I. stupňa vo fitness, ale prednostne sa venuje výžive. Zastáva názor, že šport neodmysliteľne patrí k zdravému a spokojnému životu.

Je úžasné venovať sa niečomu čo ma napĺňa a pritom vedieť, že tak iným ľuďom môžem zjednodušiť ich cestu, naučiť ich orientovať sa v zdravej strave alebo usmerniť pri zdravotných problémoch. Veľkým prínosom na mojej ceste bola holistická škola Petra Planietu, ktorú som absolvovala a  dala mi na zdravie človeka iný uhol pohľadu. Dnes viem, že nielen telo, ale aj myseľ a duša musia byť v rovnováhe.“

*****

Mgr. Soňa Vizváryová

Soňa vyštudovala pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite so zameraním Biológia a Výtvarná výchova. Od svojich školských čias sa zaujíma o výživu, na túto tému robila aj svoju diplomovú prácu. V tom čase vyskúšala oddelenú stravu. Aktívnejšie sa začala venovať zdravej strave, keď sa jej narodili deti a riešila ich častú chorobnosť. Spolu s manželom hľadali ako im môžu pomôcť, keďže klasická medicína neriešila situáciu. V tomto období ako rodina vyskúšali biorezonanciu a radikálne zmenili stravovanie. Prešli si cez makrobiotiku, vitariánstvo, vegánstvo a momentálne uprednostňujú vegetariánsku stravu obohatenú o ryby s tým, že uprednostňujú domáce potraviny. Deti vedú k zdravému stravovaniu nenásilnou formou a aktívnym zapájaním do prípravy pokrmov.

Po absolvovaní Kurzu poradcu pre výživu organizovaného Inštitútom zdravého života Welko zistila, že každý z nás potrebuje niečo iné. A to čo vyhovuje jednému, nemusí vyhovovať druhému. Všetky vedomosti sa snaží aplikovať ako v súkromnom živote, tak aj v svojej práci, aby pomohla ľudom pochopiť dôležitosť stravy pre kvalitu ich života. To, že sami sme zodpovední za naše zdravie a len na nás záleží ako sa oňho budeme starať.

Svoje vedomosti si neustále dopĺňa na ďalších kurzoch a seminároch. Momentálne študuje Sofioterapiu, ktorá sa zaoberá nachádzaním pravej podstaty vzniku chorôb a odhalením a pochopením všetkých vplyvov na zdravotný či psychický stav človeka, prijatím nových oslobodzujúcich poznaní a zavedením zmeny nepotrebných či zastaralých programov v mysli. Okrem toho používa vo svojej praxi aj vedomosti z Tradičnej čínskej medicíny a Fytoterapie.

Aktuálne pôsobí ako terapeut a výživový poradca v Biorezonančnom centre. Absolvovala certifikované školenia spoločnosti Regumed - práca s biorezonančným prístrojom Bicom, diagnostika pomocou KTT sád, efektívna detoxikácia, alergie, biofyzikálne testovanie a eliminácia,
práca s výrobkami Energy. Školenia neustále prebiehajú.

V súkromí obľubuje turistiku, knihy, maľovanie a iné druhy tvorivej činnosti.

*****

Mgr. Michal Drdúl

Michal absolvoval magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu spolupracoval s farmaceutickou firmou v Rakúsku a lekármi a to najmä v oblasti špecializovaných doplnkov výživy. Michal rozvíja vlastnú poradenskú činnosť v oblasti klinickej výživy a suplementačných plánov (www.saluteminstitut.sk). 

Počas štúdia získal odborné vedomosti z oblasti medicíny, farmácie ako aj mnohých odvetví chémie, z ktorých sa doteraz aktívne venuje organickej chémii a biochémii. S vedeckými spolupracovníkmi na Ff UK realizuje výskumnú úlohu “Syntéza betablokátorov s antimikrobiálnou aktivitou”.

O výživu sa zaujíma 4 roky, hlavne o problematiku spracovávania potravín, aditív v potravinách, výživových a potravinových doplnkov. Tieto informácie mu dali nový pohľad na stravovanie a vníma výživu ako jednu z možností prevencie mnohých chorôb.

Vo svojom voľnom čase sa venuje hudbe, ako je hra na klavír a kompozícii. Veľmi rád si prečíta zaujímavé knihy o výžive, biochémii a psychológii. Preferuje racionálne stravovanie, kde nesmie chýbať každá jedna zložka potravy prospešná pre ľudské zdravie.

*****

Ing. Izabela Hamranová

Izabela absolvovala štúdium Chemickej a potravinárskej technológie a súbežné pedagogické štúdium na Technickej Univerzite /v roku 1983 STU/ v Bratislave. Počas štúdia pracovala  vo výskume na katedre biochémie. Už vtedy ju zaujímal vplyv potravín na biochemické pochody v tele.

Cieľavedomejšie sa začala zaujímať o výživu a alternatívne smery liečenia, keď pre opakované angíny päťročného syna dostali termín na výber jeho krčných mandlí. Keďže zastávala  názor, že všetko v tele má svoj význam, termín zákroku zrušila, kúpila odšťavovač a začala obom synom masírovať plôšky nôh.

Absolvovala dvojročné dištančné štúdium psychológie a grafológie a Bachovu terapiu  v Brne. Zoznámila sa s princípmi  Reiky / 1999/ a kineziológie One Brain /1999/.  Vedomosti o wellness získavala na  akreditovaných kurzoch masáží / Škomas Bratislava 2001 a 2012 / aj z kurzov  ajurvedskych masáží, aromaterapie, masáží detí a kojencov. Bowen terapiu absolvovala v 2000 v Brne a následne zorganizovala v roku 2001 prvý kurz Bowen na Slovensku. V tom období  dostala ponuku od bývalého veľvyslanca Maďarska v Indii spolupracovať na propagácii ájurvédy a ájurvédskych výrobkov na Slovensku.

Väčšinu svojho profesionálneho života pracuje na manažérskych postoch obchodných spoločností, súbežne so zamestnaním pokračuje vo vzdelávaní v oblasti výživy a celkového rozvoja človeka.

Vedomosti z oblasti výživy si upevnila na ročnom štúdium v Prahe / 2005  Univerzita Nové doby -metabolické typy a fytoterapia /, na akreditovanom kurze Liečivá výživa pri poruchách tráviacej sústavy / 2010 Zvolen / a v rekvalifikačnom programe Poradca pre výživu / 2016 Welko/.

V roku 2014 absolvovala Panchakarmu v Indickej nemocnici, aby vyskúšala na sebe princípy ájurvédy. V Indii sa utvrdila, že zdravý život je hlavne o prevencii , sebapoznaní a budovaní rovnováhy  vo všetkých oblastiach života . Svoje skúsenosti z nemocnice spísala v ebooku “Denník mojej detoxikácie, alebo narodeninové „ znovuzrodenie“ v Indii / www.dokonalysvet.sk/. 

Venuje sa  objavovaniu princípov rovnováhy v živote. Považuje ich  za navigáciu, ktorá ukazuje správny smer aj vtedy, keď máme pocit, že sa na ceste strácame. Ich  uplatňovaním, objavíme v sebe obrovský zdroj energie, chuti a odvahy ísť za svojimi snami v akomkoľvek veku. Budeme mať pocit, že sme objavili tajomstvo dlhej mladosti. A jej  poslaním je Vás na ceste k rovnováhe inšpirovať .

*****

Bc. Karolína Hauerová

Karolína sa od útleho veku venovala športom ako Karate a Judo, na vysokej škole horskej cyklistike a fitness.  S tým súvisel aj jej záujem o stravovanie - v mladosti bola vegánkou, neskôr skúsila aj vitariánstvo a postupne začala samoštúdiom naberať znalosti v odbore výživy a medicíny. Táto problematika ju natoľko zaujala, že po dokončení bakalárskeho stupňa informatiky sa rozhodla zmeniť svoje smerovanie. Začala sa venovať masážam a veľmi rýchlo sa dostala na cestu Tradičnej Čínskej Medicíny (TČM). V roku 2010 začala študovať na prestížnej pražskej škole TCM INSTITUT pod vedením gastroenterológa MUDr. Jozefa Luckého a iných. Tu sa naučila okrem akupunktúry, fytoterapie aj tradičnú čínsku dietetiku a tiež vybrané časti modernej medicíny. Bohaté skúsenosti získala okrem postgraduálnych seminárov aj vo vlastnej praxi a na klinikách Mind & BodyMedante. V roku 2015 absolvovala 6-týždňovú stáž v nemocniciach v Nanjigu (Čína), kde sú moderné vyšetrovacie postupy úzko prepojené s TČM. V rámci stáže absolvovala prednášky na Nanjing University of Chinese Medicine, ako napríklad liečba obezity akupunktúrou a fytoterapiou.

Vo svojej profesionálnej praxi sa najviac venuje neplodnosti, pohybovému aparátu a autoimunitným ochoreniam. Kvôli svojim pacientom sa snaží prepájať „evidence-based“ dietetiku s princípmi TČM dietetiky.

Šesť rokov cvičí hatha jógu, SM systém a má certifikát inštruktora Primal Move. Popri výchove svojej malej dcérky študuje školu akupunktúry podľa kmeňov a vetiev Wu Yun Liu Qi a venuje sa svojim dvom psom.

*****

Martina Karovičová

Martina je študentkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde sa naučila detailne porozumieť jednotlivým dejom v ľudskom tele. Výživa a celkovo zdravý životný štýl sa stali obľúbenou súčasťou jej života, ku ktorej si rada hľadá cestu formou rôznych prednášok, seminárov, kníh...  Je absolventkou kurzu Poradca pre výživu v inštitúte zdravého života Welko, ktorý ponúka skvelé podklady pre ľudí, ktorí chcú výžive hlbšie rozumieť. V inštitúte zdravého života Welko absolvovala aj ďalšie špecializované kurzy.

Na medicíne dobrovoľne absolvovala predmet Výživa človeka, kde sa naučila zostaviť stravovací plán vhodný pre zdravých, ako aj pre ľudí s rôznymi stravovacími obmedzeniami. Zapojila sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti, kde sa venovala výskumu na tému dynamiky vstrebávania rastlinnej DNA z chloroplastov do ľudskej plazmy.

Vo svojom voľnom čase sa venuje výrobe prírodnej kozmetiky, joge a ďalším cvičeniam.

 

 

 


 KOŠICE

Ing. Richard Nagy

Richard vyštudoval odbor zdravotné inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Väčšinu profesionalnej dráhy sa venuje oblasti výpočtovej techniky, aktuálne na pozícii špecialistu v IT firme. Dlhé roky je veľkým nadšencom problematiky stravovania, ale aj využitia počítačov a mobilov na podporu zdravého životného štýlu. V stravovacích návykoch viac ako 2O rokov preferuje vegetariánstvo, experimentoval však aj s ďalšími alternatívnymi smermi, ako je vegánstvo a vitariánstvo. Zo športových aktivít obľubuje najviac beh, cvičenie s vlastnou váhou, pilates a pobyt v prírode, ktorými kompenzuje prevažne sedavé zamestnanie. V roku 2013 absolvoval kurz výživového poradcu. Tejto oblasti sa venuje zatiaľ popri práci.

Richard je hlavným lektorom kurzov v Košiciach. Okrem organizačných záležitostí sa s ním stretnete aj na niektorých prednáškach, napr. o metodike výpočtu základných parametrov pre zostavenie stravovacieho plánu, o stravovaní v neštandardných situáciách, o diagnostike klienta na InBody zariadení, o zásadách vypracovania stravovacieho plánu, alebo o práci so softvérom na jeho zostavovanie.  

*****

 

MVDr. Marianna Žiláková

Marianna je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v odbore hygiena potravín. Po ukončení štúdia niekoľko rokov pracovala ako inšpektor kontroly potravín v štátnych inštitúciách. Pred 5 rokmi založila spoločnosť, ktorá sa do dnes venuje poradenstvu v oblasti zdravého životného štýlu, úprave hmotnosti, kondičnému a funkčnému tréningu s vlastnou váhou a analýze zloženia tela prístrojom InBody 230, pričom je táto spoločnosť zaradená medzi InBody centrá na Slovensku.  Rada spolupracuje s ľudmi, ktorí sa neboja niečo vo svojom živote zmeniť a veľmi ochotne im s tým pomáha. Jej práca výživového poradcu ako aj kondičného a motivačného trénera , ktorá je zároveň aj jej koníčkom, jej to plne umožňuje. Vo svojom živote a práci sa riadi heslom:

" Nech už bolo otcom ochorenia čokoľvek, jeho matkou bola vždy zlá strava".

Sama vo svojom jedálničku uprednostňuje veľa zeleniny, ovocia so zaradením vajec, mäsa ,rýb, orechov a olejnatých semien. Jej záujem o správne stravovanie je podporovaný intenzívnym štúdiom, ako aj absolvovaním ďalších nadstavbových kurzov, prevažne v Českej republike, pretože ponuka takýchto kurzov je na Slovensku zatiaľ veľmi nedostatočná. Vo svojom voľnom čase rada cestuje, venuje sa svojej rodine a psíkovi, číta a chodí do divadla. Venuje sa cvičeniu s vlastnou váhou - funkčnému tréningu a Nordic wallkingu (severskej chôdzi) na ktorý má tiež absolvovaný kurz a aktívne sa snaží ho rozšíriť aj medzi svojich klientov.

V našich kurzoch v Košiciach sa s Mariannou stretnete na prednáškach o praktickom zostavovaní individuálneho stravovacieho plánu. a pri interpretácii výsledkov meraní na InBody zariadení.

*****

Mgr. Martin Čupka

Martin je diplomovaný lektor vzdelávania dospelých, ktorý počas štúdia skúmal vplyv pohybových aktivít na školskú úspešnosť resp. pracovnú výkonnosť. V súčasnosti pracuje ako konzultant pre optimálnu výživu a certifikovaný kondičný tréner. Stojí za ním silný osobný príbeh a vyriešenie vlastného problému so životosprávou. Táto evolúcia životného štýlu a nadobudnuté skúsenosti sú zdrojom inšpirácie pri práci so širokým spektrom klientov.

Dôležitou skúsenosťou bola práca výživového špecialistu pre sieť poradní „Svet Zdravia“ kde pôsobil počas celého roka 2014. V ďalšom období si doplnil vzdelanie o kľúčové oblasti výživy a tréningu v SR, ale aj v zahraničí. V súčasnosti sa profiluje aj ako autor a školiteľ individualizovaného prístupu k vlastnému telu. Ako lektor a konzultant pôsobí aj v spoločnosti PlanEat, ktorá sa zameriava na inovácie v oblasti personalizovanej výživy.

Popri kondičných tréningoch a športovej výžive sa zameriava na verejnú edukáciu formou prednášok, mediálnych výstupov a autorskej činnosti. Viac informácií nájdete na jeho blogu www.martincupka.sk.

Martin pochádza z Liptova a má teda ideálne podmienky pre šport a aktívny životný štýl. Ako bývalý hráč florbalovej extraligy sa venuje na výkonnostnej úrovni viacerým športovým odvetviam – prevažne vytrvalostného charakteru. Teoretické poznatky si s obľubou overuje v praxi a vyhodnocuje aj na základe vlastných skúseností. Na vlastnej koži si vyskúšal mnohé výživové protokoly a tréningové programy. Tieto skúsenosti využíva vo svojej praxi v prospech každého kto chce mať zdravé, silné a pekné telo.

Jeho záľubou a zároveň vášňou je otužovanie. Uvedomuje si všetky benefity vyplývajúce s adaptácie na chlad a túto aktivitu sa snaží propagovať aj medzi širokou laickou verejnosťou.

Je členom aliancie výživových poradcov Českej republiky (AVP) a Slovenskej asociácie kondičných trénerov (SAKT). V inštitúte Welko je jeho nosnou témou športová výživa. Jej základné princípy ozrejmuje v rámci dlhodobých rekvalifikačných kurzov v Košiciach a detailne ju rozoberá počas špecializovaného víkendového kurzu športová výživa v Bratislave resp. Košiciach. 

*****

MUDr. Ronald Pavlov

Ronald ukončil všeobecný odbor Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Praktickou činnosťou a pobytom na viacerých klinikách a v zdravotníckych zariadeniach splnil podmienky pre absolvovanie dvoch atestácií v internej medicíne, gastroenterológii a tiež všeobecnom lekárstve pre dospelých.Predtým krátko pracoval i na kojeneckom oddelení detskej nemocnice.

V súčasnosti hlavne ako gastroenterológ denne spoznáva, že mnoho ťažkostí a tzv.civilizačných chorôb je spôsobených zlou životosprávou a nesprávnym stravovaním. Pretože „klasická“ medicína – hlavne ešte i v nedávnej minulosti – sa málo venovala režimovým opatreniam a problematike stravovania nielen vo všeobecnej rovine, postupne si rozširoval vedomosti vrátane vyše 20 ročnou spoluprácou s CaliVitou,kde doteraz vedie lekárske poradne v Košiciach, kde poskytuje konzultácie ohľadne správneho stravovania. Má veľmi bohatú prednášateľskú i publikačnú činnosť. Mimo praxe v ordinácii a v poradni CaliVita, vykonáva tiež vyšetrenia živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu (tzv. Darkfield analýzu).

V košických kurzoch sa s ním stretnete na prednáške o téme, ktorá mu je profesionálne najbližšia - Tráviaca sústava

*****

 

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou.Neustále sa vzdeláva a svoju pozornosť zameriava najmä na získavanie nových informácií o kvalite a bezpečnosti potravín, ktoré súvisia so zdravím človeka,  študuje výsledky testovania potravín, uverejňované v odborných časopisoch a literatúre. Zaujímavé informácie, ktoré nájde, si nenecháva len pre seba, ale predáva a sprostredkúva ich svojím študentom na Strednej odbornej škole veterinárnej, kde učí predmety Bezpečnosť potravín, Hygiena potravín. Zaujíma sa predovšetkým o zloženie potravín a vplyvy prídavných látok na zdravie človeka, pretože je, v súlade so závermi odborných štúdií presvedčená, že jedine správnym výberom zdravých a kvalitných potravín a ich uvedomelým užívaním, dokážeme predísť civilizačným ochoreniam.

V rámci európskeho projektu napísala učebné texty z predmetu Bezpečnosť potravín.

Riadi sa výrokom: „Žiadna kniha nemá prezradiť všetko, čo jej autor vie, ale má z nej byť cítiť, že niečo vie dokonale, úplne a skutočne“. (Otto František Babler, 1901 – 1984)

Jej vášňou okrem zdravých potravín je lyžovanie, cestovanie, nemecky hovoriace krajiny a rodina.

Motto, ktoré ovplyvňuje jej postoj k jedlu je: „ Ak ste tým, čo jete, a neviete, čo jete, viete vôbec, kým ste?“

Jana je tou najpovolanejšou z nášho tímu, aby Vás privítala na prednáške na tému Prídavné látky v potravinách.

*****

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Iveta má ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa (TU Košice) a III. stupňa (UVLaF Košice). Absolvovala Špecializačné štúdium v Bratislave „Laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii“ ukončené odbornými skúškami so somatológie, patofyziológie, biochémie a vyšetrovacích metód. Pracuje na Lekárskej fakulte  UPJŠ – Ústav patologickej fyziológie. V  oblasti vedeckého výskumu sa venuje hlavne sledovaniu zmien a  štúdiu vybraných fyziologických, reprodukčných, toxikologických, biochemických a antioxidačných parametrov vo vzťahu k chronickej expozícii nízkymi (subtoxickými) dávkami ťažkých kovov a ich vplyv na organizmus.Zároveň je na ústave kde pracuje a tiež na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ zapojená do výučby bakalárskych študijných odborov.

Popri svoje práci sa venuje zdravej, vyváženej racionálnej výžive, ku ktorej ju v podstate priviedol jej syn – vrcholový športovec.  Je dávno známe, že správne „dávkovanie“  potravín môže výrazným spôsobom ovplyvniť  nielen celkový zdravotný stav ale aj samotný športový výkon jedinca.

Relaxuje najradšej na chalupe - fyzickou prácou, pobytom v prírode  a plávaním.

V našich košických kurzoch Vás prevedie kľúčovými témami Makroživiny a Mikroživiny, ale aj problematikou, ku ktorej má veľmi blízko a to je Intoxikácia organizmu.

*****

Jarmila Bodnárová

Jarmila je typickým príkladom človeka, ktorý sa dokázal vďaka svojej vášni aj napriek mladému veku prepracovať na pozíciu výživovej špecialistky vo Svete Zdravia. Výživa ju hlboko zaujala už na strednej odbornej škole veterinárnej, následne jej štúdium pokračovalo na SPU v Nitre v odbore výživa ľudí. Životnými okolnosťami bola nútená prerušiť štúdium, ale nebola ochotná vzdať sa svojho sna. Prvým kurzom ktorý, absolvovala bol Poradce pro výživu od FaceCzech Academy, neskôr si prehĺbila kvalifikáciu o kurz zameraný na Detoxikáciu organizmu. V rámci kariérneho postupu jej Svet Zdravia ponúkol možnosť vzdelávať sa a má sa sebou odborné školenia pod vedením MUDr. Ondřeje Nývlta (Komplexná nutričná typológia, Obehový systém a kardiovaskulárne ochorenia, Endokrinný a imunitný systém).

Od detstva inklinovala k športom. Začalo to atletikou, neskôr ku bojovým umeniam a nakoniec ostala verná posilňovaniu a jazdeniu resp. trénovaniu koní. V istom období pracovala ako trénerka Speedfitness.  Preto sa rozhodla postúpiť o stupienok vyššie a absolvovala kurz Poradce pro sportovní výživu.

Kurz športovej výživy jej otvoril brány do sveta fitness a kulturistiky.Bývalý majster sveta v kulturistike Andrej Mozolani jej dal príležitosť ukázať svoje možnosti ,skúsenosti priamo v jeho fitnescentre,kde manažérovala a moderovala projekt o chudnutí MOZOLANI FITBODY 2015 a popri týchto povinnostiach sa naplno venovala vytváraniu individuálnych jedálničkov podľa potrieb klientov či už čo sa týka naberania svalovej hmoty alebo zredukovania množstva podkožného tuku.
Sama sa aktívne zapojila do redukčného režimu a na vlastnej koži zistila, aké to je chudnúť čo najrýchlejšie pod psychickým nátlakom kamier a okolitého prostredia. 

Aby bola schopná dokonale pochopiť psychiku klientov, vyskúšala sama na sebe rôzne TOP diéty: vegetariánstvo, vitariánstvo, paleo diétu, pôstne dni a získala množstvo veľmi cenných vlastných skúseností, o ktoré sa delí so svojimi klientami.

Jej preferovaným mottom je: Chudnutie začína v hlave teda v ústach! Snaží sa klientov pochopiť , aby cítili v nej oporu  a najmä aby ju brali ako človeka, ktorý im pomôže v ťažkých chvíľach, keď to majú chuť vzdať. Jarmila je toho názoru, že výber stravy musí byť individuálny, pretože čo sa osvedčilo u jedného, nemusí mať na druhého žiadny vplyv a tretiemu môže uškodiť!

V našich košických kurzoch sa s Jarkou stretnete pri praktickom zostavovanie stravovacích plánov.

*****

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Andrej je medicínsky biológ, špecialista hygieny na genetickú toxikológiu a prevenciu rakoviny, vedúci poradne zdravia  „pre prevenciu rakoviny“ na RUVZ v Košiciach. V rámci oddelenia genetickej toxikológie už 25 rokov profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia a anamnestické údaje u osôb ktoré sú v riziku karcinogenity vplyvom faktorov životného, pracovného prostredia, výživy a životosprávy. Z týchto praktických anamnestických a cytogenetických vyšetrení už vyše 5000 osôb, čerpá poznatky pre životosprávnu  prevenciu rakoviny. Doteraz publikoval v odborných časopisoch a na domácich aj medzinárodných konferenciách vyše 100 príspevkov doma aj v zahraničí.  Je pravidelným odborný prispievateľ redakcie www.zdravie.sk., kde nájdete aj jeho internetovú „poradňu pre prevenciu rakoviny“  a je konzultantom a poradcom v Centre ligy proti rakovine v Košiciach.  Vo svojich odborných aj populárno vedeckých príspevkoch poukazuje na rizikový, ale aj ochranný vplyv životosprávy a výživy na celkové zdravie a chorobnosť u ľudí a špeciálne na onkochorobnosť v populácii. Poukazuje na prekračovanie adaptačných možností ľudského genofondu čoraz viac narastajúcou neprirodzenosťou všetkých sfér  života človeka, ktorá sa týka práce, prostredia, životosprávy aj výživy. Na základe výsledkov praktických vyšetrení spomínaného súboru tisícov klientov je zástancom a odborným propagátorom prirodzeného spôsobu života, pôvodnej prirodzenej životosprávy a výživy človeka. Definíciu prirodzenosti životosprávy a výživy človeka odvodzuje z charakteru  prirodzenej  genetickej výbavy populácie (genofondu) a jednotlivcov (genotypu). Globálne nepriaznivý trend prekračovania genetickej prirodzenosti v spôsobe života a výživy ľudí vytvára  zdravotné problémy a stresovú záťaž, vedúce k zlyhávaniu adaptačných genetických mechanizmov. Výživa, ako jeden zo základných ochranných či rizikových faktorov zdravia je preto témou úvodnej prednášky kurzu v Košiciach. 

Tí, ktorí Dr. A. Gajdoša poznajú, vedia, že jeho odborné postoje a zdravotné odporúčania nielen káže, ale sa nimi riadi aj v živote  spolu so svojou rodinou. Napr. už 18 rokov po sebe je účastníkom košického polmaratónu, ktorý v posledných rokoch absolvoval spolu aj so svojou manželkou a dcérou. Žijú tak v duchu jeho obľúbeného hesla že „pravidelný rekreačný beh a pohyb v prírode je najlepší lekár“. Touto svojou životnou filozofiou naznačuje, že samotná výživa bez adekvátneho prirodzeného pohybu a nedostatku relaxácie a psychohygieny, nebude mať očakávané priaznivé účinky a pri ich absencii sa dokonca môže stať rizikovým faktorom pre zdravie.

*****

Ing. Peter Tóth

Peter sa zdravému životnému štýlu venuje od ukončenia štúdia na VŠ. Vážne ochorenia v rodine ho podnietili k tomu, aby skúmal, či skutočným záujmom oficiálnej medicíny je odovzdávanie informácií o tom, ako sa dožiť vysokého veku v zdraví, alebo si len vytvárať doživotných klientov a konzumentov liekov. Fyzika na Vysokej škole technickej mu neskôr pomohla pochopiť kvantové liečenie a energetické deje v organizme o ktorých pojednáva aj čínska medicína, ktorú študoval hlavne z pohľadu dietetiky. Absolvoval veľké množstvo rôznych seminárov zameraných na fyzické a duchovné ozdravenie človeka. Na Slovenskej zdravotnícke univerzite študoval Biochémiu a princípy výživy ale aj iné akreditované kurzy ako Poradca pre výživu a wellness či Regeneračný pracovník, kde neskôr aj učil. 

Rôzne výživové štýly, ako vegetariánstvo, vegánstvo, stravovanie podľa krvných skupín, metabolické typy, makrobiotika, raw, paleo výživa, či low carb, aplikoval dlhodobo aj sám na sebe, aby mal možnosť pozorovať ich dopady. Nadobudnuté skúsenosti zúročil pri zostavovaní jedálničkov pre svojich klientov podľa ich zdravotných problémov a na kurzoch varenia, ktoré viedol. 

V roku 2000 založil v Poprade Klub zdravia a onedlho na to aj Regeneračné centrum EZOfit a EZOshop v Košiciach (obchod s biopotravinami, doplnkami výživy, literatúrou), ktoré dodnes prevádzkuje. Súbežne s tým dvakrát ročne organizuje v Košiciach najväčšiu výstavu spojenú s prednáškami zameranú na zdravý životný štýl - EZOfest zdravia. Svoje skúsenosti odovzdáva na prednáškach v mnohých mestách Slovenska a v zahraničí, alebo prostredníctvom YouTube

Vo svojej praxi vychádza z princípu, že stravou si spôsobujeme metabolické poruchy a keďže nežijeme v láske a radosti, prejavuje sa to u každého jedinca inou chorobou, čo vyplýva z toho, že konkrétne emócie poškodzujú konkrétne orgány, ako to popisuje čínska medicína. 

"Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom!"

*****

Mgr. Dominika Lasáková

Dominika už na vysokej škole, kde študovala filozofiu, zistila, že starostlivosť o zdravie ľudí je tým smerom, ktorému sa chce v živote venovať. To ju v roku 2006 priviedlo k absolvovaniu kurzu základnej a športovej masáže a následne v roku 2009 aj úspešnému ukončeniu masérskej školy v Piešťanoch zameranú na reflexnú masáž. Následne vykonávala masérsku prax na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a neskôr na privátnej báze. 

Dominika je presvedčená, že súčasťou starostlivosti o zdravie je nepochybne aj zdravé stravovanie a vhodný výber potravín. A keďže stravovaním a varením trávime veľkú časť nášho života, rozhodla sa venovať tejto oblasti profesionálne a absolvovať certifikovaný kurz Poradca pre výživu v Inštitúte zdravého života Welko. Ako skúsená kuchárka si je tiež vedomá, aký môže mať výber potravín dopad na naše zdravie. To ju priviedlo k tomu, aby podávala ďalej svoje odborné skúsenosti v tejto oblasti.

Svoju kariéru odborníka na výživu začinala vo Svete zdravia, kde pracovala rok. Dnes už má vlastné redukčno-vzdelávacie centrum Secret of Food, kde pôsobí ako lektorka a výživový špecialista v jednom. V dnešnej dobe, keď je potravinový trh preplnený veľkým množstvom nekvalitných potravín, považuje za nutnosť, aby sa ľudia vzdelávali aj v tomto smere. Sama vyskúšala niekoľko výživových štýlov ako vegetariánstvo a neskôr aj vegánstvo, čo jej v značnej miere pomáha pri zostavovaní stravovacích plánov pre zástancov týchto výživových smerov. Dominika sa špecializuje na redukciu hmotnosti, potravinové intolerancie a aditíva v potravinách o ktorých aj prednáša na rôznych podujatiach.

Satisfakciou jej úsilia je každý jeden spokojný klient, ktorému zdravá strava skvalitnila život a zdravie.

Dominika sa s vami podelí o svoje skúsenosti výživovej špecialistky pri praktickom zostavovaní stravovacích plánov.

*****

PhDr. Monika Piliarová

Je klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, ktorá od roku 2002 založila a vedie Denné centrum duševného zdravia na Poliklinike nad Jazerom v Košiciach.

Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným a sociálnym
znevýhodnením. Organizuje skupinové aktivity pre školy, odborné prezentácie pre odbornú verejnosť, odborné vzdelávacie akcie, akreditované Slovenskou komorou psychológov spojené s arteterapiou, ako formu prevencie sociálno-patologických javov a vzniku psychických ochorení a potiaží v záťažových vekových obdobiach.

V praxi pracuje s ľuďmi s rôznymi závislosťami a závislosť na jedle nie je žiadna výnimka. Práve naopak - poruchy príjmu potravy – mentálna anorexia, bulímia, ortorexia a drunkorexia.

Považujete jedlo za tú najdôležitejšiu vec na svete? Snažíte sa naň nemyslieť, ale napriek tomu vás neustále straší v mysli? Hneď po jedle myslíte na to, ako bude vyzerať ďalšie jedlo? Zaoberáte sa jedlom aj mimo jeho prípravu, neustále vyhľadávate nové recepty, čítate stránky a časopisy o varení? Často je Vašou témou pri rozhovoroch varenie a jedlo?

Viac sa môžete dozvedieť na prednáške Psychika a výživa. Ste srdečne vítaní.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.