Inštitút zdravého života
Povedieme vás k zdraviu

Profily našich lektorov

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Vladimír je vedúcim lektorom Institutu zdravého života Welko (Welko Team s.r.o.) a odborným garantom kurzov v Čechách i na Slovensku. Je to skúsený poradca, kouč a lektor, ktorý se tejto problematike venuje už 17 rokov. Výživu študoval na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Nezameriava se však len na výživu, ale celkovo na životný štýl, ktorého je výživa neoddeliteľnou súčasťou a jedným z hlavných pilierov. Je veľkým propagátorom myšlienky, že zdravý životný štýl (wellness) nie je len moderná a dočasná záležitosť, ale považuje ho za trvalú životnú filozofiu. Okrem toho, že riadi všetky kurzy Institutu zdravého života Welko, je aktívny i v práci Aliance výživových poradců ČR, kde si vytyčil za cieľ - zvýšiť úroveň výživového poradenstva v ČR a zlepšiť vnímanie výživových špecialistov širokou laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Napísal niekoľko populárno náučných kníh zaoberajúcich sa nielen výživou samotnou a jej zákonitosťami, ale aj otázkami obezity a redukcie telesnej hmotnosti, vplyvom životného štýlu na prevenciu proti predčasnému starnutiu a taktiež knihu objasňujúcu problematiku aditív v potravinách - tzv. "Éčok". Publikuje v rôznych časopisoch a na webových portáloch, zaoberajúcich sa výživou a životným štýlom. Je odborným spolupracovníkom projektu CEFF a taktiež členom Aliancie výživových poradcov Českej republiky.


Veľkú pozornosť venuje ďaľšiemu vzdelávaniu sa, ale nájde si čas aj na aktívny odpočinok v podobe športových aktivít ako sú jazda na in-line korčuliach, jazda na bicykli, nordic walking, nohejbal a lyžovanie.

Okrem odbornosti vo výžive má i dlhoročnú skúsenosť ako masér a má kvalifikáciu na niekoľko masérských techník.

V kurzoch na Slovensku si považuje za česť každý kurz osobne zahájiť a zoznámiť sa s poslucháčmi. V priebehu kurzu sa s ním stretnete pri prednáškach o diagnostike vo výživovom poradenstve a pri záverečných skúškach je predsedom skúšobnej komisie.

*****

BRATISLAVA

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara (Biba) je absolventkou katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala titul RNDr. a o niečo neskôr úspešne obhájila dizertačnú prácu a získala vedecký titul PhD. V priebehu pôsobenia na fakulte sa zaoberala najmä výskumom DNA reparačných mechanizmov mikroorganizmov, výskumom regulácie bunkového cyklu a prepojenia regulácie a reparačných mechanizmov, ako aj pôsobeniu chemických a fyzikálnych mutagénov na živé organizmy. Od roku 2007 sa zaoberá expertíznou činnosťou, lektorskou a poradenskou činnosťou v oblasti DNA a RNA analýz, spolupracuje s viacerými inštitúciami pri identifikácii nových spôsobov určovania ľudského biologického materiálu.

Biba je viceprezidentkou Slovenskej Aliancie výživových poradcov

Popri práci sa hlbšie venuje aj fenoménu porúch príjmu potravy a s tým súvisiacou podporou v oblasti výživy. Takmer 23 rokov experimentuje s rôznymi alternatívnymi výživovými štýlmi, už siedmy rok kombinuje vegánsku a vitariánsku stravu so zásadami racionálnej výživy. Relaxuje najradšej pri cvičení jogy, aerobních aktivitách, na in-line korčuliach, v lete pri vode, a so svojou rodinou na horách.

V našich kurzoch vás zoznámi s vplyvom výživy na zdravie, s hormonálnou analýzou, priblíži vám problematiku suplementov, zo zásadami zostavovania stravovacieho plánu a ďalšími zaujímavými informáciami z oblasti výživy. 

*****

Mgr. Alena Pethoová

Alena vyštudovala pedagogiku so zameraním na prvý stupeň ZŠ. Pohyb ako taký považuje za absolútnu súčasť života. Výchovu a vzdelávanie má v krvi. Od školákov presedlala na prácu s “dospelákmi“. Dlhé roky sa venuje športu a výžive a svoje vedomosti neustále dopĺňa.

„Motivujú a inšpirujú ma ľudia, ktorí majú silnú vôľu niečo vo svojom živote zmeniť. Problém však často býva, že nevedia ako. Uvedomujem si a vnímam ako množstvo informácii na trhu ľudí mätie. To ma stále viac privádzalo k otázke ako zúročiť svoje vedomosti a sprostredkovať ich týmto ľuďom“.

V súčasnosti pracuje aj ako športová kondičná trénerka. Absolvovala trénersky kurz pre technicky správne posilňovanie na strojoch v posilňovni a je trénerka cvičebnej metódy SOM s medzinárodnou certifikáciou ® a certifikovaná osobná trénerka pre fitnes a kulturistiku. V oblasti výživy dala svojim vedomostiam ucelenú formu aj absolvovaním Kurzu poradcu pre výživu prostredníctvom Inštitútu Zdravého Života Welko. „Pomohlo mi to utriediť informácie a dokonca prehodnotiť vlastné, niekedy možno trochu extrémne názory na výživu. Extrém nie je v žiadnom prípade vhodnou cestou v žiadnej oblasti života, výživu nevynímajúc“. Experimentovala aj s rôznymi výživovými smermi od vegetariánstva, vegánstva, ajurvédsky štýl stravy, až po vitariánstvo. Nakoniec však zostáva pri vegetariánskom štýle stravovania zohľadňujúc región a sezónu.

Absolvovala niekoľko kurzov zameraných na Sebapoznanie, Uvedomovanie si seba samého, v rámci ktorých sa naučila kde pramenia rôzne bloky, ako ich pochopiť a následne spracovať aj prostredníctvom rôznych zaujímavých techník. 

Alena je členkou predstavenstva Slovenskej Aliancie výživových poradcov

„Súhlasím s názorom, že sme aj to čo jeme. Ľudia zatvárajú oči pred pravdou z rôznych dôvodov, najčastejšie práve z pohodlnosti. V skutočnosti však vlastný výživový manažment a celkový životný štýl prináša obrovskú slobodu a pocit vlastnej hodnoty. A práve o tom to je“.

V našich kurzoch v Bratislave i v Košiciach sa s Alenou stretnete pri témach ako sú Zásady racionálnej výživy a správneho trávenia, Výživové odporúčania pri športe a Alternatívne výživové smery. Bude Vám nápomocná aj pri zostavovaní stravovacieho plánu. 

*****

Elena Svobodová

Elena nikdy netiahla k ekonomickému oboru, ktorý vyštudovala. Šport a zdravá výživa sa stávali súčasťou jej životného štýlu postupne, s pribúdajúcimi rokmi, zmeneným fungovaním jej tela a chorobami v jej blízkom okolí. Postupným experimentovaním s najrôznejšími typmi stravovania (od pescariánstva cez lakto-ovo vegetáriánstvo a vegetariánstvo) a rozličnými typmi športu pochopila, že nikto učený z neba nespadol a overenie získaných informácií a poznatkov u odborníkov bude tou najlepšou cestou. Abslvovala kurz Trénerstva vo  fitness a kulturistike, získala Jumping basic diplom, úspešne ukončila rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu a do konca roka plánuje absolvovať kurz Kondičného trénera. Množstvo prevádzkovaných športov sa nakoniec ustálilo na pravidelnom behaní, posilňovaní, jóge a jumpingu, v stravovaní preferuje rastlinnú potravu s občasným zaradením mliečnych výrobkov, vajíčok a rýb. Pokiaľ je to možné, nakupuje sezónne potraviny na trhoch a kvalitu upřednostňuje pred kvantitou.

V súčasnosti sa venuje výživovému poradenstu a jej cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa - rovnako ako v minulosti ona - strácajú v množstve informácií, ktoré sú nám denne servírované prostredníctvom médií a internetu.  Zastáva názor, že zdravý životný štýl začína v hlave a verí, že každý z nás má možnosť výberu. Jej primárnym cieľom nie je naučiť ľudí schudnúť, ale naučiť ich žiť tak, aby rady ohľadne chudnutia už nikdy nepotrebovali.

V našich kurzoch v Bratislave sa s ňou stretnete pri témach ako sú "Stravovanie v neštandardných situáciách" a tiež "Psychika a výživa".

*****

Ing. Tatiana Luknárová

Tatiana je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie odbor chémia a technológia sacharidov.

Od mladosti sa zaujímala o zdravú výživu, jej atribúty a prejavy. Po náročnom štúdiu sa jej kroky na dlhší čas uberali iným smerom. Po ukončení kariéry v ekonomickej oblasti sa rozhodla, čiastočne aj kvôli vlastným zdravotným problémom, vrátiť k tomu čo ju naozaj napĺňa a to, venovať sa problematike stravovania, konkrétne súčasným trendom v zdravej výžive a zdravému životnému štýlu.

Aj na základe vlastných skúseností si myslí, že nie lieky vedú k dlhovekosti. Je ňou hlavne vyššia kvalita života, ktorá je ukrytá v nás samotných a prírode okolo nás. 

Všetky nadobudnuté vedomosti a osobné skúsenosti v oblasti výživy ju priviedli k presvedčeniu, že zdravou a preventívnou výživou, správnym výberom a prípravou stravy sa človek môže vyhnuť mnohým civilizačným ochoreniam, pretože zdravie je ukryté v potravinách a vo vlastných rozhodnutiach. 

Jej mottom je:

"To, čo jeme, výrazne ovplyvňuje to, ako sa cítime". 

Fascinuje ju liečba výživou, má rada nové, vzrušujúce, lahodné a predovšetkým ozajstné jedlá.

Je presvedčená, že jedlo môže byť nielen chutné, ale aj zdraviu prospešné. 

V roku 2014 absolvovala rekvalifikačný Kurz poradcu pre výživu prostredníctvom Inštitútu zdravého života Welko, kurz športovej výživy a metabolické typy. V súčasnosti pracuje ako certifikovaná výživová poradkyňa a aktívne sa zaujíma o všetky aspekty ochorenia histamínovej intolerancie. 

Na našich rekvalifikačných kurzoch “Poradca pre výživu” v Bratislave vás zoznámi s kľúčovými témami ako sú “Makroživiny a Mikroživiny”, ale aj problematikou, ku ktorej má veľmi blízko a to je “Intoxikácia a Detoxikácia organizmu”. Tatiana vedie aj naše krátkodobé kurzy “Jedlom proti jedom” a “Ste HIT pozitívni?”.

*****

Ing. Gabriela Zelinková

Gabriela sa už v detstve zaujímala o výživu a veci s tým súvisiace, keďže profesiou jej mamy bola výživa, ktorú prednášala na Fakulte chemickej a potravinárskej chémie. 
Sama vyštudovala marketing, ale dlhé roky sa popri svojej práci o výživu zaujímala a študovala si nové poznatky,  napokon výživa v posledných rokoch úzko súvisí s jej profesiou. Svoje vedomosti si upevnila aj absolvovaním Kurzu poradcu pre výživu prostredníctvom Inštitútu Zdravého života Welko.
Gabriela je riaditeľkou vydavateľstva ORBIS IN, ktoré o.i. vydáva časopis FITštýl o zdravom životnom štýle a zároveň spolumajiteľkou a manažérkou spoločnosti SVET ZDRAVIA SK - franchízingového konceptu  špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie.

Je certifikovanou inštruktorkou aerobiku, cvičeniu sa však venuje dlhé roky iba individuálne, momentálne sa zaujíma  predovšetkým o fitness a HIIT.

Má na sebe vyskúšané rôzne vyživové smery a diéty: vegetariánstvo, paleo stravovanie, proteínové diéty, sacharidové vlny, delenú stravu a získala aj množstvo  cenných vlastných skúseností, o ktoré sa s vami rada podelí.

*****

Mgr. Zuzana Trepková

Zuzana vyštudovala 5-ročnú obchodnú akadémiu so zameraním na bankovníctvo a následne Pedagogickú fakultu. Pracovala 14 rokov v banke na rôznych pozíciách, posledné roky ako osobný bankár a riaditeľka pobočky. Svoje pedagogické vzdelanie zúročila realizáciou školení pre finančných poradcov a motivačných koučingov. Zlom jej pracovného života nastal, keď prostredie banky vymenila za marketingové oddelenie vydavateľstva Orbis In a odtiaľ, vďaka špeciálnej príležitosti, bol len krôčik k spolupráci so Svetom zdravia. Zuzana pracuje momentálne ako výkonná riaditeľka Sveta zdravia a zároveň majiteľka dvoch vlastných pobočiek. Aby lepšie pochopila celý koncept výživy a zdravia, sama úspešne absolvovala kurz Poradca pre výživu a obhájila vynikajúcu prácu v tejto oblasti.

Zuzka je externou lektorkou Inštitútu Welko, pričom poslucháčom odovzdáva svoje bohaté skúsenosti s prácou s klientami, koučingom, vedením otvoreného rozhovoru a motivačným tréningom. Jej prácu a životnú filozofiu vystihuje motto:

„Čo si vymyslím, môžem aj zrealizovať !“ 

*****

Mgr. Svetlana Komar

Svetlana je absolventkou Ľvovskej Lekárskej Univerzity (Ukrajina), kde vyštudovala farmaceutický odbor, ktorý skončila ako magister. Pracovala vo farmaceutickom biznise 18 rokov, ako lekárnik a farmaceutický reprezentant. Jej obľúbený citát je od otca medicíny Hypokrata: „Vaše jedlo musí byť váš liek, a váš liek musí byt vaše jedlo“. Preto, počas štúdia, aj po jeho skončení popri práci, študovala alternatívne metódy liečby – metódy očistenia orgánov a systémov, liečba hladom, aromaterapiu, fytoterapiu a liečivé stravovanie. Tieto metódy má odskúšané a zmodifikované, po dlhodobom použití v rodine aj známymi. Vo voľnom čase sa rada venuje ruskej klasickej literatúre, bežkám, tenisu, cestovaniu a ruskej parnej saune.

So Svetlanou sa stretnete v krátkodobých kurzoch Výživa tehotných žien a detí, kde vás zoznámi so specifikami vyzivy pri respiračných ochoreniach detí a tiež v špeciálnom kurze venovanom fytoterapii.

*****

Evka Blaho

Evka vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii. V roku 2011 ukončila 3-ročné štúdium Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine. Súčasťou štúdia bola ročná stáž na fakultnej klinike. “Bola to výborná príležitosť, počas ktorej som sa naučila aplikovať teoretické poznatky pod dohľadom skúsených pedagógov priamo do praxe.”  Popri štúdiu bola zamestnaná v obchodoch so zdravou výživou ako konzultantka. Náplňou jej práce boli konzultácie so zákazníkmi a poskytovanie odporúčaní v oblasti fytoterapie a stravovania. Napriek lákavým ponukám zostať v Austrálii odolala a koncom roka 2011 sa vrátila domov na Slovensko. Liečba stravou a bylinkami je to, čo ma napĺňa, a preto som sa po návrate rozhodla šíriť ideu zdravej výživy a šťastného života práve tu, doma.” Preto si začiatkom roka 2012 založila vlastnú konzultačnú spoločnosť zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania.

Momentálne pôsobí na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku 

ktorá predstavuje spojenie klasickej a alternatívnej medicíny. “Zameriavam sa hlavne na pomoc budúcim a už tehotným mamičkám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie svojich detí ešte pred pôrodom.” Okrem tehotenstva sa v Medante venuje detským ochoreniam (akútnym i chronickým) a ich liečeniu prírodnými prostriedkami bez akýchkoľvek vedľajších nežiaducich účinkov. Zároveň pôsobí ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami.  

Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem-iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých. Tu dohliada na to, aby každodenná strava našich najmenších bola nielen pestrá a chutná, ale hlavne zdravá. “Vďaka týmto mojim dvom smerovaniam - konzultáciám na jednej strane a preventívno-vzdelávacím aktivitám na strane druhej, môžem šíriť ideu zdravého životného štýlu veľmi širokému publiku, a to ma napĺňa spokojnosťou.”  

Súčasťou jej práce je aj publikačná a vzdelávacia činnosť vo forme písania článkov, workshopov a rôznych prednášok. 

*****

Ing. Alexandra Grófová

Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pracuje ako manažérka v zahraničnej spoločnosti. Racionálnou výživou sa začala zaoberať už veľmi dávno, ešte počas vysokej školy. Absolvovala kurz inštruktora aerobiku, Spinningu® a Zumba Fitness® a intenzívne sa začala venovať precvičovaniu rozličných skupinových cvičení ako Body Work, Fat burner či Spinning®. V súčasnosti sa venuje svojej najväčšej vášni, Zumba Fitness® a spolu s manželom založili stránku zameranú na zdravý životný štýl www.zhravo.sk.

Alexandra úspešne ukončila rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu a venuje sa individuálnemu poradenstvu v oblasti výživy.

"Mojim cieľom je pomáhať ľuďom zorientovať sa v množstve informácií, ktoré sú v dnešnej dobe na internete a cítiť sa vo svojom tele jednoducho skvele.“

Prostredníctvom poradenstva a stránky Zhravo by chcela prinášať ľuďom inšpiráciu a ukázať, že zdravé jedlo chutí úžasne a jeho príprava môže byť naozaj jednoduchá. „Vďaka racionálnej výžive mám omnoho viac energie a radosti zo života. Verím, že diéty vôbec nikam nevedú a preto sa snažím pomáhať klientom nájsť svoju cestu k tomu najlepšiemu ja. “

*****

RNDr. Zdena Bartošová, CSc.

Vysokoškolské vzdelanie v odbore molekulárna biológia a genetika získala Zdenka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, kde skúmala genetické príčiny vzniku nádorov.  Absolvovala štúdijné pobyty na Oddelení radiačnej mutagenézy a chemickej karcinogenézy na holandskej Univerzite v Leidene, na Národnom ústavě rakoviny v USA a na Ústave lekárskej rádiobiológie Univerzity v Zürichu. Bola priekopníčkou molekulárnej diagnostiky dedičnej predispozície k nádorovým ochoreniam na Slovensku a za dosiahnuté výsledky v 5. Rámcovom programe Európskej Únie jej bolo udelené ocenenie v akcii Vedec roka 2002. Publikovala a oponovala vedecké práce v zahraničných  periodikách.  Prednášala  na PriFUK a konferenciách, školila doktorandov a intenzívne spolupracovala s lekármi. Od roku 2009 pôsobila na Onkologickom ústave sv. Alžbety na Oddelení lekárskej genetiky, kde sa venovala klinicko-genetickej diagnostike a interpretáciam.   

„Poznatky z výskumu sa musia čo najskôr dostať k ľuďom. Je veľa vedeckých dôkazov na to, že nutričné faktory hrajú úlohu vo vývoji, prevencii a liečbe onkologických a iných chronických ochorení. Ak sa dvaja ľudia budú stravovať rovnako, vplyv tejto stravy môže byť u nich značne odlišný v závislosti na genetických odlišnostiach ich metabolizmu. Nutrigenetika je novým trendom vo výživovom poradenstve a umožňuje „šiť výživu na mieru jednotlivca“. Som absolventkou kurzu poradcu pre výživu Inštitútu Zdravého Života Welko, ktorý bol pre mňa zdrojom neoceniteľných informácií.”

V našich kurzoch v Bratislave sa so Zdenkou stretneme najmä pri téme Metabolizmus a hormonálna signalizácia. 

*****

Bc. Zdenka Havettová

Zdenka vyštudovala ekonómiu a management na VŠ v Bratislave. O výživu sa začala zaujímať asi pred 10 rokmi, kvôli ťažkým alergickým záchvatom, v ktorých klasická medicína nevedela pomôcť. Postupne prichádzala na to, ako veľmi vplýva jej stravovanie na zdravotný stav. To bolo hlavným dôvodom, prečo sa zdravej výžive začala venovať čoraz intenzívnejšie. S veľkým nadšením absolvola rôzne kurzy, školenia a semináre.

Zdenka je certifikovanou trénerkou I. stupňa vo fitness, ale prednostne sa venuje výžive. Zastáva názor, že šport neodmysliteľne patrí k zdravému a spokojnému životu.

Je úžasné venovať sa niečomu čo ma napĺňa a pritom vedieť, že tak iným ľuďom môžem zjednodušiť ich cestu, naučiť ich orientovať sa v zdravej strave alebo usmerniť pri zdravotných problémoch. Veľkým prínosom na mojej ceste bola holistická škola Petra Planietu, ktorú som absolvovala a  dala mi na zdravie človeka iný uhol pohľadu. Dnes viem, že nielen telo, ale aj myseľ a duša musia byť v rovnováhe.“ KOŠICE

Ing. Richard Nagy

Richard vyštudoval odbor zdravotné inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Väčšinu profesionalnej dráhy sa venuje oblasti výpočtovej techniky, aktuálne na pozícii špecialistu v IT firme. Dlhé roky je veľkým nadšencom problematiky stravovania, ale aj využitia počítačov a mobilov na podporu zdravého životného štýlu. V stravovacích návykoch viac ako 2O rokov preferuje vegetariánstvo, experimentoval však aj s ďalšími alternatívnymi smermi, ako je vegánstvo a vitariánstvo. Zo športových aktivít obľubuje najviac beh, cvičenie s vlastnou váhou, pilates a pobyt v prírode, ktorými kompenzuje prevažne sedavé zamestnanie. V roku 2013 absolvoval kurz výživového poradcu. Tejto oblasti sa venuje zatiaľ popri práci.

Richard je hlavným lektorom kurzov v Košiciach. Okrem organizačných záležitostí sa s ním stretnete aj na niektorých prednáškach, napr. o metodike výpočtu základných parametrov pre zostavenie stravovacieho plánu, o stravovaní v neštandardných situáciách, o diagnostike klienta na InBody zariadení, o zásadách vypracovania stravovacieho plánu, alebo o práci so softvérom na jeho zostavovanie.  

*****

MVDr. Marianna Žiláková

Marianna je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v odbore hygiena potravín. Po ukončení štúdia niekoľko rokov pracovala ako inšpektor kontroly potravín v štátnych inštitúciách. Pred 5 rokmi založila spoločnosť, ktorá sa do dnes venuje poradenstvu v oblasti zdravého životného štýlu, úprave hmotnosti, kondičnému a funkčnému tréningu s vlastnou váhou a analýze zloženia tela prístrojom InBody 230, pričom je táto spoločnosť zaradená medzi InBody centrá na Slovensku.  Rada spolupracuje s ľudmi, ktorí sa neboja niečo vo svojom živote zmeniť a veľmi ochotne im s tým pomáha. Jej práca výživového poradcu ako aj kondičného a motivačného trénera , ktorá je zároveň aj jej koníčkom, jej to plne umožňuje. Vo svojom živote a práci sa riadi heslom:

" Nech už bolo otcom ochorenia čokoľvek, jeho matkou bola vždy zlá strava".

Sama vo svojom jedálničku uprednostňuje veľa zeleniny, ovocia so zaradením vajec, mäsa ,rýb, orechov a olejnatých semien. Jej záujem o správne stravovanie je podporovaný intenzívnym štúdiom, ako aj absolvovaním ďalších nadstavbových kurzov, prevažne v Českej republike, pretože ponuka takýchto kurzov je na Slovensku zatiaľ veľmi nedostatočná. Vo svojom voľnom čase rada cestuje, venuje sa svojej rodine a psíkovi, číta a chodí do divadla. Venuje sa cvičeniu s vlastnou váhou - funkčnému tréningu a Nordic wallkingu (severskej chôdzi) na ktorý má tiež absolvovaný kurz a aktívne sa snaží ho rozšíriť aj medzi svojich klientov.

V našich kurzoch v Košiciach sa s Mariannou stretnete na prednáškach o praktickom zostavovaní individuálneho stravovacieho plánu. a pri interpretácii výsledkov meraní na InBody zariadení.

*****

Mgr. Martin Čupka

Martin sa na univerzite teoreticky aj empiricky zaoberal vplyvom pohybových aktivít na úspešnosť vysokoškolského štúdia resp. problematikou záujmového vzdelávania v oblasti zdravia a športu. Už počas štúdia si zaumienil prepojiť svoj obor formálneho vzdelania (andragogika – vzdelávanie dospelých) s jeho vášňou – zdokonaľovanie systému životosprávy. Táto vízia skĺbiť dve zdanlivo odlišné oblasti sa naplnila v podobe práce v organizácií Svet Zdravia na pozícií výživového špecialistu, kde pracoval počas celého roka 2014.

Momentálne pôsobí ako konzultant pre optimálnu výživu a certifikovaný kondičný tréner  venujúci sa športovo zdatnejším, ale aj rekreačne športujúcim klientom so snahou o upevnenie zdravia a vyformovanie postavy. Popritom ho napĺňa práca konzultanta v oblasti športovej výživy.

Absolvoval kurz Specialista pro sportovní výživu (Nutris) a prehĺbenie kvalifikácie v podobe certifikátu Kondičného trénera (SAKT). Absolvoval pravidelné odborné školenia v rámci práce pre Svet Zdravia pod vedením MUDr. Ondřeje Nývlta (Komplexná nutričná typológia, Obehový systém, Kardiovaskulárne ochorenia, Endokrinný a imunitný systém).

Mozaiku vedomostí si neustále skladá prostredníctvom overovania dostupných informácií v praxi a taktiež vytvárania si úsudku na základe odozvy vlastného organizmu. Veľkým prínosom mu bolo trojročné pôsobenie v extraligovom celku mesta Prešov v najvyššej slovenskej florbalovej súťaži. Uvedomuje si, že optimálna výživa ovplyvňuje nielen športový výkon, ale zároveň je nástrojom na udržanie celkového zdravia.

Spoločným menovateľom jeho záujmov sú pohybové aktivity a veci s nimi súvisiace. Počas praxe sa stretáva so silovo-rýchlostnými športovcami (ľadový hokej, florbal) a aj s vytrvalostnými (beh, triatlon). Praktické skúsenosti z rôznych športových odvetví, pri ktorých sú zapájané rozličné energetické systémy mu umožnili pretvoriť získané vedomosti do ucelenej podoby a uplatniť ich v praxi vzhľadom na individuálne zvláštnosti jedinca. V letnom období inklinuje viac ku vytrvalostným športom (beh, cyklistika, cross-triatlon) a mimo neho ku silovým cvičeniam s vlastnou hmotnosťou zameraným na rozvoj relatívnej sily a silovej vytrvalosti.

Je členom aliancie výživových poradcov Českej republiky (AVP), Slovenskej asociácie kondičných trénerov (SAKT) a Slovenskej asociácie kulturistiky a silového trojboja (SAKST). Svoje postoje a skúsenosti prezentuje aj formou osobného blogu.

"Vo svete výživy nie je nič vytesané do kameňa a dogmy v ňom nemajú miesto"

Práve preto ho fascinuje dôležitosť neustáleho vzdelávania a hľadania nových súvislostí v trojuholníku: Výživa – Zdravie - Pohyb

V našich kurzoch v Košiciach sa s ním budete stretávať pri témach Výživové odporúčania pri športe a zoznámi Vás s tiež problamatikou Somatotypov.

*****

MUDr. Ronald Pavlov

Ronald ukončil všeobecný odbor Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Praktickou činnosťou a pobytom na viacerých klinikách a v zdravotníckych zariadeniach splnil podmienky pre absolvovanie dvoch atestácií v internej medicíne, gastroenterológii a tiež všeobecnom lekárstve pre dospelých.Predtým krátko pracoval i na kojeneckom oddelení detskej nemocnice.

V súčasnosti hlavne ako gastroenterológ denne spoznáva, že mnoho ťažkostí a tzv.civilizačných chorôb je spôsobených zlou životosprávou a nesprávnym stravovaním. Pretože „klasická“ medicína – hlavne ešte i v nedávnej minulosti – sa málo venovala režimovým opatreniam a problematike stravovania nielen vo všeobecnej rovine, postupne si rozširoval vedomosti vrátane vyše 20 ročnou spoluprácou s CaliVitou,kde doteraz vedie lekárske poradne v Košiciach, kde poskytuje konzultácie ohľadne správneho stravovania. Má veľmi bohatú prednášateľskú i publikačnú činnosť. Mimo praxe v ordinácii a v poradni CaliVita, vykonáva tiež vyšetrenia živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu (tzv. Darkfield analýzu).

V košických kurzoch sa s ním stretnete na prednáške o téme, ktorá mu je profesionálne najbližšia - Tráviaca sústava

*****

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou.Neustále sa vzdeláva a svoju pozornosť zameriava najmä na získavanie nových informácií o kvalite a bezpečnosti potravín, ktoré súvisia so zdravím človeka,  študuje výsledky testovania potravín, uverejňované v odborných časopisoch a literatúre. Zaujímavé informácie, ktoré nájde, si nenecháva len pre seba, ale predáva a sprostredkúva ich svojím študentom na Strednej odbornej škole veterinárnej, kde učí predmety Bezpečnosť potravín, Hygiena potravín. Zaujíma sa predovšetkým o zloženie potravín a vplyvy prídavných látok na zdravie človeka, pretože je, v súlade so závermi odborných štúdií presvedčená, že jedine správnym výberom zdravých a kvalitných potravín a ich uvedomelým užívaním, dokážeme predísť civilizačným ochoreniam.

V rámci európskeho projektu napísala učebné texty z predmetu Bezpečnosť potravín.

Riadi sa výrokom: „Žiadna kniha nemá prezradiť všetko, čo jej autor vie, ale má z nej byť cítiť, že niečo vie dokonale, úplne a skutočne“. (Otto František Babler, 1901 – 1984)

Jej vášňou okrem zdravých potravín je lyžovanie, cestovanie, nemecky hovoriace krajiny a rodina.

Motto, ktoré ovplyvňuje jej postoj k jedlu je: „ Ak ste tým, čo jete, a neviete, čo jete, viete vôbec, kým ste?“

Jana je tou najpovolanejšou z nášho tímu, aby Vás privítala na prednáške na tému Prídavné látky v potravinách.

*****

Patrik Nagy

Patrik je študentom štvrtého ročníka odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priebehu svojho štúdia a lekárskych praxí na rôznych oddeleniach fakultnej nemocnice, načerpal ako teoretické vedomosti, tak aj praktické skúsenosti z oblasti  anatómie človeka, fyziológie, biochémie atď. V rámci diplomovej práce sa venuje téme výživa v prevencii chronických chorôb, kde sa bude snažiť preukázať vplyv stravovacieho režimu na biochemické a mikrobiologické faktory ľudského tela, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku chronických ochorení, alebo im zabraňujú.

Problematike výživy sa venuje od začiatku štúdia na vysokej škole, či už z dôvodu nutnosti pre štúdium, tak z vlastného záujmu. So svojím stravovaním občas experimentuje za účelom vedeckej práce.

Vo voľnom čase sa venuje posilňovaniu, aeróbnemu tréningu a prechádzkam. Je zástancom konzumácie dostatočného množstva čerstvej zeleniny bohatej na mikroživiny a vlákninu a celkovo pestrej a kvalitnej racionálnej stravy.

V našich košických kurzoch bude prezentovať pomerne rozsiahlu, ale kľúčovú tému - metabolizmus.

*****

Mgr. Vanda Švecová

Vanda v roku 1996 absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Profesijne začínala ako psychologička v Centre poradensko – psychologických služieb, kde sa venovala práci s jednotivcom, pármi, deťmi a rodinami pri zvládaní ich ťažkostí a nachádzaní riešení v náročných životných situáciách. V OZ Návrat sa venovala  príprave žiadateľov na náhradné rodičovstvo a pracovala s náhradnými rodinami.  Krátkodobo pracovala aj pedagogicko psychologickej poradni a Súkromnom centre špeciálno pedagogického poradenstva. V súčasnosti pracuje na čiastkový úväzok v Spojenej škole ako školský psychológ, kde sa venuje práci s deťmi s mentálnym postihnutím a autistickým deťom a ich rodinám. Zároveň má svoju súkromnú prax poradenskej psychologičky, kde poskytuje odborné psychologické poradenstvo v oblasti rodičovstva, výchovy, v oblasti osobných, partnerských, manželských a rodinných kríz, oblasti rozvodu a porozvodovej starostlivosti o dieťa. Vo svojej poradni sa denne stretáva s osudmi ľudí,  ktorí sa viac alebo menej úspešne pokúšajú vyrovnať so stresom. Vidí ako náročné životné situácie a z nich vyplývajúcapsychická záťaž sa odrážajú na ich životnom štýle a kvalite  jeho prežívania.

Má absolvovaný dlhodobý skupinový psychoanalytický výcvik, 100 hodinový výcvik v relaxačných technikách a priebežne sa vzdeláva v modeli Virginie Satirovej – zakladateľky spoločnej rodinnej terapie.

Medzi jej hlavné záujmy patrí práca s ľuďmi a ich sprevádzanie na ich ceste vlastného  sebapoznania. Jej presvedčením je, že každý človek má svoje vlastné zdroje, aby sa mohol úspešne vyrovnať so záťažou a harmonicky rásť a rozvíjať sa.

V priebehu kurzov v Košiciach Vám vysvetlí ako vplýva psychika na výživu a naopak a ako stres a jeho zvládanie má priamy vplyv na kvalitu života a tiež ako úspešne sa so stresom vyrovnať a čeliť mu.

*****

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Iveta má ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa (TU Košice) a III. stupňa (UVLaF Košice). Absolvovala Špecializačné štúdium v Bratislave „Laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii“ ukončené odbornými skúškami so somatológie, patofyziológie, biochémie a vyšetrovacích metód. Pracuje na Lekárskej fakulte  UPJŠ – Ústav patologickej fyziológie. V  oblasti vedeckého výskumu sa venuje hlavne sledovaniu zmien a  štúdiu vybraných fyziologických, reprodukčných, toxikologických, biochemických a antioxidačných parametrov vo vzťahu k chronickej expozícii nízkymi (subtoxickými) dávkami ťažkých kovov a ich vplyv na organizmus.Zároveň je na ústave kde pracuje a tiež na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ zapojená do výučby bakalárskych študijných odborov.

Popri svoje práci sa venuje zdravej, vyváženej racionálnej výžive, ku ktorej ju v podstate priviedol jej syn – vrcholový športovec.  Je dávno známe, že správne „dávkovanie“  potravín môže výrazným spôsobom ovplyvniť  nielen celkový zdravotný stav ale aj samotný športový výkon jedinca.

Relaxuje najradšej na chalupe - fyzickou prácou, pobytom v prírode  a plávaním.

V našich košických kurzoch Vás prevedie kľúčovými témami Makroživiny a Mikroživiny, ale aj problematikou, ku ktorej má veľmi blízko a to je Intoxikácia organizmu.

*****

MUDr. Simona Rusnáková

Simona ukončila všeobecný odbor Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ešte počas štúdia medicíny pracovala na oddelení šestonedelia, kde si uvedomila vplyv stravy dojčiacej matky na zdravie svojho dieťaťa.  Táto skúsenosť v nej vzbudila záujem o správnu životosprávu nielen dospelých ľudí ale aj detí. Momentálne pracuje ako lekár na Klinike neonatológie a je doktorandom na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ, čím sa snaží prepojiť klinickú prax s výskumom.

„ Už v dojčenskom období si dieťa vytvára základne stravovacie návyky, ktoré ho sprevádzajú celým životom. Preto treba klásť dôraz na správnu výživu, z ktorej dieťa čerpá nielen energiu ale aj stavebné látky potrebné pre jeho rast a vývoj.“

Ako toho dosiahnuť, to Vám Simona povie v našich krátkodobých kurzoch

"Výživa tehotných žien a detí"

v Bratislave a Košiciach

*****

Jarmila Bodnárová

Jarmila je typickým príkladom človeka, ktorý sa dokázal vďaka svojej vášni aj napriek mladému veku prepracovať na pozíciu výživovej špecialistky vo Svete Zdravia. Výživa ju hlboko zaujala už na strednej odbornej škole veterinárnej, následne jej štúdium pokračovalo na SPU v Nitre v odbore výživa ľudí. Životnými okolnosťami bola nútená prerušiť štúdium, ale nebola ochotná vzdať sa svojho sna. Prvým kurzom ktorý, absolvovala bol Poradce pro výživu od FaceCzech Academy, neskôr si prehĺbila kvalifikáciu o kurz zameraný na Detoxikáciu organizmu. V rámci kariérneho postupu jej Svet Zdravia ponúkol možnosť vzdelávať sa a má sa sebou odborné školenia pod vedením MUDr. Ondřeje Nývlta (Komplexná nutričná typológia, Obehový systém a kardiovaskulárne ochorenia, Endokrinný a imunitný systém).

Od detstva inklinovala k športom. Začalo to atletikou, neskôr ku bojovým umeniam a nakoniec ostala verná posilňovaniu a jazdeniu resp. trénovaniu koní. V istom období pracovala ako trénerka Speedfitness.  Preto sa rozhodla postúpiť o stupienok vyššie a absolvovala kurz Poradce pro sportovní výživu.

Kurz športovej výživy jej otvoril brány do sveta fitness a kulturistiky.Bývalý majster sveta v kulturistike Andrej Mozolani jej dal príležitosť ukázať svoje možnosti ,skúsenosti priamo v jeho fitnescentre,kde manažérovala a moderovala projekt o chudnutí MOZOLANI FITBODY 2015 a popri týchto povinnostiach sa naplno venovala vytváraniu individuálnych jedálničkov podľa potrieb klientov či už čo sa týka naberania svalovej hmoty alebo zredukovania množstva podkožného tuku.
Sama sa aktívne zapojila do redukčného režimu a na vlastnej koži zistila, aké to je chudnúť čo najrýchlejšie pod psychickým nátlakom kamier a okolitého prostredia. 

Aby bola schopná dokonale pochopiť psychiku klientov, vyskúšala sama na sebe rôzne TOP diéty: vegetariánstvo, vitariánstvo, paleo diétu, pôstne dni a získala množstvo veľmi cenných vlastných skúseností, o ktoré sa delí so svojimi klientami.

Jej preferovaným mottom je: Chudnutie začína v hlave teda v ústach! Snaží sa klientov pochopiť , aby cítili v nej oporu  a najmä aby ju brali ako človeka, ktorý im pomôže v ťažkých chvíľach, keď to majú chuť vzdať. Jarmila je toho názoru, že výber stravy musí byť individuálny, pretože čo sa osvedčilo u jedného, nemusí mať na druhého žiadny vplyv a tretiemu môže uškodiť!

V našich košických kurzoch sa s Jarkou stretnete pri praktickom zostavovanie stravovacích plánov.

*****

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Andrej je medicínsky biológ, špecialista hygieny na genetickú toxikológiu a prevenciu rakoviny, vedúci poradne zdravia  „pre prevenciu rakoviny“ na RUVZ v Košiciach. V rámci oddelenia genetickej toxikológie už 25 rokov profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia a anamnestické údaje u osôb ktoré sú v riziku karcinogenity vplyvom faktorov životného, pracovného prostredia, výživy a životosprávy. Z týchto praktických anamnestických a cytogenetických vyšetrení už vyše 5000 osôb, čerpá poznatky pre životosprávnu  prevenciu rakoviny. Doteraz publikoval v odborných časopisoch a na domácich aj medzinárodných konferenciách vyše 100 príspevkov doma aj v zahraničí.  Je pravidelným odborný prispievateľ redakcie www.zdravie.sk., kde nájdete aj jeho internetovú „poradňu pre prevenciu rakoviny“  a je konzultantom a poradcom v Centre ligy proti rakovine v Košiciach.  Vo svojich odborných aj populárno vedeckých príspevkoch poukazuje na rizikový, ale aj ochranný vplyv životosprávy a výživy na celkové zdravie a chorobnosť u ľudí a špeciálne na onkochorobnosť v populácii. Poukazuje na prekračovanie adaptačných možností ľudského genofondu čoraz viac narastajúcou neprirodzenosťou všetkých sfér  života človeka, ktorá sa týka práce, prostredia, životosprávy aj výživy. Na základe výsledkov praktických vyšetrení spomínaného súboru tisícov klientov je zástancom a odborným propagátorom prirodzeného spôsobu života, pôvodnej prirodzenej životosprávy a výživy človeka. Definíciu prirodzenosti životosprávy a výživy človeka odvodzuje z charakteru  prirodzenej  genetickej výbavy populácie (genofondu) a jednotlivcov (genotypu). Globálne nepriaznivý trend prekračovania genetickej prirodzenosti v spôsobe života a výživy ľudí vytvára  zdravotné problémy a stresovú záťaž, vedúce k zlyhávaniu adaptačných genetických mechanizmov. Výživa, ako jeden zo základných ochranných či rizikových faktorov zdravia je preto témou úvodnej prednášky kurzu v Košiciach. 

Tí, ktorí Dr. A. Gajdoša poznajú, vedia, že jeho odborné postoje a zdravotné odporúčania nielen káže, ale sa nimi riadi aj v živote  spolu so svojou rodinou. Napr. už 18 rokov po sebe je účastníkom košického polmaratónu, ktorý v posledných rokoch absolvoval spolu aj so svojou manželkou a dcérou. Žijú tak v duchu jeho obľúbeného hesla že „pravidelný rekreačný beh a pohyb v prírode je najlepší lekár“. Touto svojou životnou filozofiou naznačuje, že samotná výživa bez adekvátneho prirodzeného pohybu a nedostatku relaxácie a psychohygieny, nebude mať očakávané priaznivé účinky a pri ich absencii sa dokonca môže stať rizikovým faktorom pre zdravie.

*****

Ing. Zoltán Kočiš

Zoltán vyštudoval odbor experimentálnej elektrofyziky na Technickej univerzite v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej dráhy sa venoval manažmentu v oblasti zdravotníctva. Aktuálne sa venuje distribúcii počítačom riadených malých diagnostických prístrojov. V okruhu svojich známych sa venuje poradenstvu v oblasti ovplyvňovania hypertenzie úpravou životného štýlu a najmä stravovacích návykov. Riadi sa heslom: „Naše jedlo má byť naším liekom“ a tiež zásadou, že prijaté kalórie majú byť v rovnováhe s výdajom energie.

V poslednej dobe skúša upravovať tradičné potraviny našich predkov využitím nových technológií. Aby sa tomu mohol profesionálne venovať v roku 2013 získal licenciu na výrobu a manipuláciu pokrmov a potravín. Zaujíma sa o chemickú a fyzikálnu podstatu úpravy potravín so zreteľom na zachovanie vitamínov, enzýmov a aminokyselín a bez znehodnotenia bielkovín. Venuje sa výrobe  domácich cestovín, chleba a iných pôvodných pečív z rôznych celomletých druhov múk a strukovín na malom kamennom mlyne vlastnej výroby. Je zástancom dôležitosti zvýšenia množstva vlákniny v našej strave.

Zo športových aktivít sa najradšej venuje celoročnému bicyklovaniu, turizmu a v zime najmä behu na lyžiach.

V našich kurzoch sa bude venovať stravovacím návykom a spôsobom prípravy stravy a surovín z našej nedávnej minulosti a čo z toho si môžeme preniesť do dnešných kuchýň.

*****

Ing. Peter Tóth

Peter sa zdravému životnému štýlu venuje od ukončenia štúdia na VŠ. Vážne ochorenia v rodine ho podnietili k tomu, aby skúmal, či skutočným záujmom oficiálnej medicíny je odovzdávanie informácií o tom, ako sa dožiť vysokého veku v zdraví, alebo si len vytvárať doživotných klientov a konzumentov liekov. Fyzika na Vysokej škole technickej mu neskôr pomohla pochopiť kvantové liečenie a energetické deje v organizme o ktorých pojednáva aj čínska medicína, ktorú študoval hlavne z pohľadu dietetiky. Absolvoval veľké množstvo rôznych seminárov zameraných na fyzické a duchovné ozdravenie človeka. Na Slovenskej zdravotnícke univerzite študoval Biochémiu a princípy výživy ale aj iné akreditované kurzy ako Poradca pre výživu a wellness či Regeneračný pracovník, kde neskôr aj učil. 

Rôzne výživové štýly, ako vegetariánstvo, vegánstvo, stravovanie podľa krvných skupín, metabolické typy, makrobiotika, raw, paleo výživa, či low carb, aplikoval dlhodobo aj sám na sebe, aby mal možnosť pozorovať ich dopady. Nadobudnuté skúsenosti zúročil pri zostavovaní jedálničkov pre svojich klientov podľa ich zdravotných problémov a na kurzoch varenia, ktoré viedol. 

V roku 2000 založil v Poprade Klub zdravia a onedlho na to aj Regeneračné centrum EZOfit a EZOshop v Košiciach (obchod s biopotravinami, doplnkami výživy, literatúrou), ktoré dodnes prevádzkuje. Súbežne s tým dvakrát ročne organizuje v Košiciach najväčšiu výstavu spojenú s prednáškami zameranú na zdravý životný štýl - EZOfest zdravia. Svoje skúsenosti odovzdáva na prednáškach v mnohých mestách Slovenska a v zahraničí, alebo prostredníctvom YouTube

Vo svojej praxi vychádza z princípu, že stravou si spôsobujeme metabolické poruchy a keďže nežijeme v láske a radosti, prejavuje sa to u každého jedinca inou chorobou, čo vyplýva z toho, že konkrétne emócie poškodzujú konkrétne orgány, ako to popisuje čínska medicína. 

"Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom!"

 

inPage.cz - webové stránky, doménawebhosting snadno.